Máy cắt CNC Gas/Plasma (18) Thiết bị cắt dùng Gas (16) Máy cắt bằng tia nước (1)
Máy cắt Laser (12)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

3.876$ = 81.000.000 VNĐ

12.189$ = 254.750.000 VNĐ

4.928$ = 103.000.000 VNĐ

5.909$ = 123.500.000 VNĐ

6.459$ = 135.000.000 VNĐ

7.464$ = 156.000.000 VNĐ

35.024$ = 732.000.000 VNĐ