Máy hàn chip West Bond (0) Máy hàn chip HONTON (0) Máy hàn chip Zhoumao (8)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

5.144$ = 107.500.000 VNĐ

18.971$ = 396.500.000 VNĐ