Máy dò mìn (9) Máy dò cầm tay (27) Máy dò công nghiệp (34)
Máy dò dưới lòng đất (13) Cổng dò kim loại (15)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

8.612$ = 180.000.000 VNĐ

57$ = 1.200.000 VNĐ

16.220$ = 339.000.000 VNĐ

16.694$ = 348.900.000 VNĐ

151$ = 3.150.000 VNĐ

16.699$ = 349.000.000 VNĐ

19.136$ = 399.950.000 VNĐ

84$ = 1.750.000 VNĐ

1.411$ = 29.500.000 VNĐ

105$ = 2.190.000 VNĐ

2.251$ = 47.050.000 VNĐ

3.694$ = 77.200.000 VNĐ

6.215$ = 129.900.000 VNĐ