Máy toàn đạc điện tử (45) Máy thủy bình tự động (37) Máy cân bằng laser (48)
Máy kinh vĩ điện tử (46) Máy thủy bình laser (24) Máy thiên đỉnh (2)
Máy kinh vĩ quang cơ (11) Máy cân mực (6) Máy quét tia laser (32)
Máy thủy bình điện tử (18) Máy thủy chuẩn (12) Phụ kiện (11)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

33$ = 700.000 VNĐ

234$ = 4.900.000 VNĐ

121$ = 2.530.000 VNĐ

237$ = 4.950.000 VNĐ

335$ = 7.000.000 VNĐ