Máy đóng đai thùng (8) Máy màng SIU (2) Máy đóng gói túi sữa (0)
Máy siết nắp tự động (0) Máy in hạn sử dụng (4) Máy dập date (16)
Máy xoáy nắp chai (9) Máy dán băng dính (10) Máy đóng gói dạng khối (7)
Máy dán thùng carton (0) Máy cuộn màng chip tự động (3) Máy đóng gói cân điện tử (3)
Máy đóng trà túi lọc (4) Máy dán nhãn (2) Máy rút nắp (0)
Máy hàn miệng cốc (16) Máy đóng gói dạng lỏng sệt (20) Máy đóng gói (0)
Máy hàn miệng túi (17) Máy đóng gói dạng bột, hạt rời (38) Máy co màng ép (2)
Máy đóng gói hút chân không (12) Máy đóng gói cháo (1) Máy dán màng (0)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

72$ = 1.500.000 VNĐ

4.574$ = 95.600.000 VNĐ