Máy làm đá (121) Kho lạnh (2) Tủ làm lạnh có khay (1)
Máy bào đá (2) Tủ đông (134) Tủ trưng bày Salad (32)
Máy chiết kem (1) Tủ mát (138) Tủ bảo ôn kem (2)
Máy làm vỏ ốc quế (15) Máy làm kem (58) Máy làm mát nước hoa quả (5)
Máy sản xuất nước đá (3) Tủ bảo ôn (44) Máy làm lạnh nước (43)
Tủ bảo quản thực phầm (6)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

189$ = 3.950.000 VNĐ

218$ = 4.560.000 VNĐ

196$ = 4.100.000 VNĐ

219$ = 4.580.000 VNĐ

237$ = 4.950.000 VNĐ

203$ = 4.250.000 VNĐ

221$ = 4.620.000 VNĐ

242$ = 5.050.000 VNĐ

127$ = 2.650.000 VNĐ

207$ = 4.330.000 VNĐ

222$ = 4.650.000 VNĐ

246$ = 5.150.000 VNĐ

208$ = 4.340.000 VNĐ

254$ = 5.300.000 VNĐ

208$ = 4.350.000 VNĐ

227$ = 4.750.000 VNĐ

254$ = 5.300.000 VNĐ

162$ = 3.380.000 VNĐ

211$ = 4.400.000 VNĐ

227$ = 4.750.000 VNĐ

212$ = 4.430.000 VNĐ

231$ = 4.830.000 VNĐ

265$ = 5.530.000 VNĐ

232$ = 4.850.000 VNĐ

266$ = 5.550.000 VNĐ

215$ = 4.500.000 VNĐ

234$ = 4.900.000 VNĐ

218$ = 4.550.000 VNĐ

272$ = 5.690.000 VNĐ