Cập nhật : 26/04/2013 10:43:15 SA

Tủ đông Kingsun KS-220DA

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện  :
220-320 V
Nhiệt độ :
-18 oC
Dung tích :
220 L
Kích thước :
985*580*790mm
Trọng lượng :
40 kg

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Tủ đông Asaha VH-285W 285 lít 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Tủ đông Asaha VH285A 285L 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Tủ đông Asaha VH305W 305L 12 tháng 189$ = 3.950.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH292A 12 tháng 189$ = 3.950.000 VNĐ
Tủ đông Funiki FCF269S2 12 tháng 196$ = 4.100.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-220DA 12 tháng 203$ = 4.250.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-ML270 12 tháng 207$ = 4.330.000 VNĐ
Tủ Đông FUNIKI FCF299S2 24 tháng 208$ = 4.340.000 VNĐ
Tủ đông Asaha VH405A 12 tháng 208$ = 4.350.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH292W 12 tháng 211$ = 4.400.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-240DA 12 tháng 212$ = 4.430.000 VNĐ
Tủ đông Asaha VH405W 405L 12 tháng 215$ = 4.500.000 VNĐ
Tủ đông Funiki FCF299S1 12 tháng 215$ = 4.500.000 VNĐ
Tủ đông KingSun KS-280 12 tháng 218$ = 4.550.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-280D 12 tháng 218$ = 4.560.000 VNĐ
Tủ Đông Acson ACF-15FR 12 tháng 219$ = 4.580.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH362W 362L 12 tháng 220$ = 4.590.000 VNĐ
Tủ Đông ALASKA BCD-1678B 12 tháng 221$ = 4.620.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH289W 12 tháng 222$ = 4.650.000 VNĐ
Tủ đông FUNIKI FCF350S2 340L 12 tháng 222$ = 4.650.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH360W 12 tháng 227$ = 4.750.000 VNĐ
Tủ Đông Sanaky VH255W 12 tháng 227$ = 4.750.000 VNĐ
Tủ Đông FUNIKI FCF350S1 24 tháng 231$ = 4.830.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH412W 12 tháng 232$ = 4.850.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH412A 12 tháng 234$ = 4.900.000 VNĐ
Tủ đông Nagakawa NA360HBL 12 tháng 237$ = 4.950.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH285A 12 tháng 237$ = 4.950.000 VNĐ
Tủ đông lạnh Ateam TFZ-100 12 tháng 238$ = 4.980.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH405A 24 tháng 246$ = 5.150.000 VNĐ
Tủ đông lạnh Ateam TFZ-C160 12 tháng 256$ = 5.350.000 VNĐ
Tủ Đông Sanaky VH405W 12 tháng 266$ = 5.550.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH369W 12 tháng 277$ = 5.790.000 VNĐ
Tủ đông Funiki FCF550S1 24 tháng 311$ = 6.500.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-SD/C-300 12 tháng 319$ = 6.665.000 VNĐ
Tủ đông Asaha VH565HY 565L 12 tháng 325$ = 6.800.000 VNĐ
Tủ đông mát Kingsun KS-BDC-286 12 tháng 328$ = 6.850.000 VNĐ
Tủ đông Acson ACF-20FR 12 tháng 334$ = 6.980.000 VNĐ
Tủ đông trưng bày Kingsun KS-SD/C-218W 12 tháng 335$ = 7.000.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-460 12 tháng 359$ = 7.500.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH561HP 561L 12 tháng 368$ = 7.690.000 VNĐ
Tủ đông Asaha VH665HY 665L 12 tháng 373$ = 7.800.000 VNĐ
Tủ đông trưng bày Kingsun KS-SD/C-270W 12 tháng 390$ = 8.150.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-SD/C-400 12 tháng 392$ = 8.200.000 VNĐ
Tủ Đông Acson ACF-30FR 12 tháng 402$ = 8.400.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH661HP 12 tháng 402$ = 8.400.000 VNĐ
Tủ đông KS-BD/C-628D 12 tháng 407$ = 8.500.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH330K 12 tháng 409$ = 8.550.000 VNĐ
Tủ Đông AUCMA BD465 12 tháng 419$ = 8.750.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH565HY 12 tháng 421$ = 8.800.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH765HY 12 tháng 452$ = 9.450.000 VNĐ
Tủ đông Asaha VH765HY 12 tháng 452$ = 9.450.000 VNĐ
Tủ Đông AUCMA BD525, 700L 12 tháng 452$ = 9.450.000 VNĐ
Tủ Đông Alaska HB5989 12 tháng 452$ = 9.450.000 VNĐ
Tủ đông Alaska HB 600 12 tháng 474$ = 9.900.000 VNĐ
Tủ đông Pinimax VH861HP 12 tháng 478$ = 9.990.000 VNĐ
Tủ đông Aucma BD570 12 tháng 481$ = 10.050.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-BD/C-628 12 tháng 502$ = 10.500.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH665HY 12 tháng 505$ = 10.550.000 VNĐ
Tủ Đông Lạnh Acson ACF-40FR 12 tháng 534$ = 11.160.000 VNĐ
Tủ đông AUCMA BD720 12 tháng 572$ = 11.950.000 VNĐ
Tủ Đông Lạnh Acson ACF-56FR (560L) 12 tháng 598$ = 12.500.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH-865HY 12 tháng 617$ = 12.900.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH1165HY 12 tháng 813$ = 17.000.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH-8099K 12 tháng 899$ = 18.790.000 VNĐ
Tủ đông SANAKY VH-1360HP 12 tháng 1.122$ = 23.450.000 VNĐ
Tủ đông siêu thị Kingsun KS-530D 12 tháng 1.136$ = 23.750.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-BD/C-1650 12 tháng 1.146$ = 23.950.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-830D 12 tháng 1.361$ = 28.450.000 VNĐ
Tủ Đông Alaska HB 18-1800 Lít 12 tháng 1.438$ = 30.050.000 VNĐ
Tủ đông 02 cánh inox Berjaya BS2DUF/C 12 tháng 1.627$ = 34.000.000 VNĐ
Tủ đông siêu thị Kingsun KS-98/11 12 tháng 1.935$ = 40.450.000 VNĐ
Tủ đông 4 cánh inox Berjaya BS4DUF/C 12 tháng 2.246$ = 46.950.000 VNĐ
Tủ đông mát 4 cánh Berjaya BSDU2F2C/C 12 tháng 2.342$ = 48.950.000 VNĐ
Tủ đông 6 cánh Inox Berjaya BS-6DUC/G 12 tháng 2.488$ = 52.000.000 VNĐ
Tủ đông 6 cánh inox Berjaya BS6DUF/C 12 tháng 2.868$ = 59.950.000 VNĐ
Tủ đông mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/C 12 tháng 2.993$ = 62.550.000 VNĐ
Tủ đông bảo quản KS-150WF 12 tháng 3.175$ = 66.350.000 VNĐ
Tủ đông Kingsun KS-200WF 12 tháng 3.414$ = 71.350.000 VNĐ
Tủ đông HOSHIZAKI HFE-147MA-SHD 12 tháng Call
Tủ đông ALASKA BD-300 200L 12 tháng Call
Tủ đông Alaska 170L BCD-2567 12 tháng Call
Tủ đông Fukushima KS-DK150WF 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH-2599W 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH-2899W 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky 290L VH2899A 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH-3699W 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH-4099W 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH-8088K 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky 225 lít VH225A 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky 225 lít VH225W 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky 250 lít VH256W 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH289A 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky 302 lít VH302K 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky 420 lít VH402K 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH-408A 12 tháng Call
Tủ Đông Sannaky VH415W/419W 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-5702 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-2003 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-2100 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-2703 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-2800 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-2805 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-3403 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-3502 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-4103 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-4205 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-4803 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-5002 12 tháng Call
Tủ đông Berjaya KS-BSP CF100NM 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-BD/C-400D 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-BDC-388 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-BCD-136 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-ML330 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-ML450 12 tháng Call
Tủ đông dạng đứng Kingsun KS-VF200 12 tháng Call
Tủ đông 2 cánh inox Hoshizaki HFE-77MA 12 tháng Call
Tủ đông 4 cánh inox Hoshizaki HFE-127MA 12 tháng Call
Tủ đông 4 cánh inox Hoshizaki HFE-147MA 12 tháng Call
Tủ đông Sanaky VH305W 305L 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-SD/C-305 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-SD/C-358 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-SD/C-278 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun SCD-180 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun SCD-198 12 tháng Call
Tủ trữ đông 2 cánh mở trên CF460L 0 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-GCF-1966 12 tháng Call
Tủ đông Kingsun KS-GCF-1974 12 tháng Call
Tủ đông KingSun KS-SD-980 12 tháng Call
Tủ đông KingSun KS-SD-530 12 tháng Call
Tủ đông KingSun KS-SD-750 12 tháng Call