Máy chủ FPT (5) Máy chủ Supermicro (129) Máy chủ HP (13)
Máy chủ CMS (9) Máy chủ Lifecom (27) Intel Inside Server (12)
Máy chủ IBM (49) Máy chủ Dell (86) Intel Modular Server System (6)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

478$ = 10.000.000 VNĐ

852$ = 17.800.000 VNĐ

742$ = 15.500.000 VNĐ

1.098$ = 22.950.000 VNĐ

684$ = 14.300.000 VNĐ

1.268$ = 26.500.000 VNĐ

1.456$ = 30.420.000 VNĐ