Máy bồi (8) Máy khâu chỉ (5) Máy khoan giấy và đục lỗ (3)
Máy cắt giấy tự động (61) Máy sấy UV (8) Máy ép nhũ (10)
Máy cán màng (16) Máy vào bìa (13) Máy ép sách (1)
Máy làm khuôn (4) Máy bế (19) Máy gấp trang hỗn hợp (2)
Máy đóng ghim (6) Máy cán láng (4) Máy cắt sách ba mặt (2)
Máy ép bóng (7) Máy dập khuy (5) Máy bế và ép nhũ hai tác dụng (5)
Máy gấp dán hộp (12) Máy đóng sách (14) Máy cắt giấy bằng tay (5)
Máy in tem nhãn (10) Máy gấp nếp (4)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới