Máy may Ziczac (7) Máy may Juki (4) Máy đính cúc (13)
Máy may Golden Wheel (1) Máy may Yamato (1) Máy vắt sổ (50)
Máy may Sunstar (1) Máy may ZOJE (1) Máy thêu vi tính (8)
Máy may Brother (13) Máy may SiRuBa (10) Máy may TIEMA (29)
Máy may Janome (30) Máy hút chỉ thừa (4) Bàn hút chân không (14)
Máy may Feiyue (22) Máy kiểm tra vải (10) Máy khâu TOPTEK (6)
Máy may Singer (29)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

136$ = 2.850.000 VNĐ

1.091$ = 22.800.000 VNĐ

199$ = 4.150.000 VNĐ

856$ = 17.900.000 VNĐ

7.562$ = 158.050.000 VNĐ

322$ = 6.720.000 VNĐ

426$ = 8.900.000 VNĐ

859$ = 17.950.000 VNĐ