Máy may Ziczac (28) Máy may Juki (71) Máy vắt sổ (62)
Máy may Golden Wheel (1) Máy may Yamato (1) Máy thêu vi tính (8)
Máy may Sunstar (1) Máy may ZOJE (1) Máy may TIEMA (29)
Máy may Brother (13) Máy may SiRuBa (10) Bàn hút chân không (14)
Máy may Janome (30) Máy hút chỉ thừa (4) Máy thùa khuy (1)
Máy may Feiyue (22) Máy kiểm tra vải (17) Máy khâu TOPTEK (6)
Máy may Singer (29) Máy đính cúc (13)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

136$ = 2.850.000 VNĐ

1.091$ = 22.800.000 VNĐ

199$ = 4.150.000 VNĐ

856$ = 17.900.000 VNĐ

7.562$ = 158.050.000 VNĐ

322$ = 6.720.000 VNĐ

426$ = 8.900.000 VNĐ

859$ = 17.950.000 VNĐ