Cập nhật : 24/11/2010 9:01:59 SA

Bàn học sinh BHS-09-00

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Bàn mẫu giáo (bé, nhỡ, lớn), khung gấp sơn
Mặt bàn bằng gỗ dán Foocmica

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Bàn học sinh BHS-09-00 0 tháng 12$ = 250.800 VNĐ
Bàn học sinh BHS-15-00 0 tháng 22$ = 459.800 VNĐ
Bàn học sinh BHS-13-01AT 0 tháng 24$ = 501.600 VNĐ
Gía sách SM4030H 0 tháng 26$ = 543.400 VNĐ
Bàn học sinh BHS-14-05D 0 tháng 36$ = 752.400 VNĐ
Gía sách SM4050H 0 tháng 36$ = 752.400 VNĐ
Bàn ghế học sinh BHS-13-02 0 tháng 38$ = 794.200 VNĐ
BHS-16-00 0 tháng 39$ = 815.100 VNĐ
Gía sách sắt GS1B 12 tháng 67$ = 1.399.000 VNĐ
bàn học sinh chân sắt BHS02-LG 0 tháng 86$ = 1.797.400 VNĐ
bàn học sinh chân sắt BHS02B-LV 0 tháng 86$ = 1.797.400 VNĐ
Gía siêu thị GST3K3M 12 tháng 95$ = 1.990.000 VNĐ
Gía thư viện GTV-02-00 0 tháng 100$ = 2.090.000 VNĐ
Gía sách GTV-02-01 0 tháng 108$ = 2.257.200 VNĐ
Giá sách sắt GS4 12 tháng 108$ = 2.250.000 VNĐ
Giá sách GS5-K1 0 tháng 115$ = 2.400.000 VNĐ
Bảng chống lóa có chân di động 0 tháng 135$ = 2.821.500 VNĐ
Gía thư viện GTV-02-03 0 tháng 136$ = 2.842.400 VNĐ
Gía thư viện GTV-02-03 0 tháng 136$ = 2.842.400 VNĐ
Gía siêu thị GST3-K4M 12 tháng 157$ = 3.290.000 VNĐ
Gía thư viện GTV-02-04 0 tháng 190$ = 3.971.000 VNĐ
Giá sách GS5-K3 0 tháng 240$ = 5.016.000 VNĐ
Giá sách GS5-K4 0 tháng 311$ = 6.500.000 VNĐ
Gía thư viện sắt GS5K5 12 tháng 378$ = 7.890.000 VNĐ