Cập nhật : 24/05/2016 10:57:46 SA

Đầu đọc mã vạch Unitech MS832 Wired

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Brand Unitech
Model Number MS832-7UCB00-SG
Item Weight 118 g
Product Dimensions 6.6 x 17 x 8.5 cm
Colour Grey, Yellow
Number of Items 1
Manufacturer Part Number MS832-7UCB00-SG

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Đầu đọc mã vạch 1 tia Birch CD-100BU 12 tháng 45$ = 950.000 VNĐ
đầu đọc mã vạch Birch BZ-188BU 12 tháng 55$ = 1.150.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch ATS 2208N 12 tháng 56$ = 1.180.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1070 12 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3220 12 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Máy đọc mã vạch AS-1208 12 tháng 65$ = 1.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Topcash AL-3S 12 tháng 69$ = 1.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Birch BD-388II 12 tháng 74$ = 1.550.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3000 12 tháng 75$ = 1.560.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Prowill eSL-200CCD 12 tháng 75$ = 1.570.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Prowill ATS 2208 12 tháng 78$ = 1.630.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch CCD 1 tia BIRCH BD-388III 12 tháng 78$ = 1.630.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch TAWA TS-380 12 tháng 79$ = 1.650.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Topcash LV-908 12 tháng 79$ = 1.650.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 12 tháng 80$ = 1.670.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Unitech MS180 12 tháng 84$ = 1.750.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Z-3101 12 tháng 84$ = 1.750.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Argox AS-8000 12 tháng 86$ = 1.800.000 VNĐ
Đầu đọc thẻ từ Zebex ZM–800ST 12 tháng 86$ = 1.800.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Topcash A380 12 tháng 86$ = 1.800.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS5145 12 tháng 90$ = 1.890.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Tawa TWS-1120i 12 tháng 91$ = 1.900.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Tawa TWS-2209 12 tháng 98$ = 2.050.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2100 12 tháng 98$ = 2.050.000 VNĐ
Máy quét mã vạch CINO F560 12 tháng 100$ = 2.100.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 2208 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3101HS 12 tháng 104$ = 2.180.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151HS 12 tháng 108$ = 2.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch 1 tia Birch BS-915IIBU 12 tháng 110$ = 2.290.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Prowill IS 9000 12 tháng 110$ = 2.290.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic QSLaser QuickScan D2300 12 tháng 111$ = 2.310.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC QSImager QD2130 12 tháng 111$ = 2.310.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Argox AS-8250 12 tháng 112$ = 2.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Honeywell( Metrologic) MS9590 12 tháng 112$ = 2.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2120 12 tháng 115$ = 2.400.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Marson MT7950 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3001 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Delfi Scan C 51 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Unitech MS837 12 tháng 120$ = 2.500.000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell 1250G 12 tháng 120$ = 2.500.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Prowill ATS 2209 12 tháng 120$ = 2.500.000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Antech AS1280 12 tháng 120$ = 2.500.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Prowill iS900HD 12 tháng 124$ = 2.600.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z3051 12 tháng 127$ = 2.650.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3051 HS 12 tháng 129$ = 2.690.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Tysso TS 4500 12 tháng 129$ = 2.700.000 VNĐ
Máy quét mã vạch CINO L680 USB 12 tháng 129$ = 2.700.000 VNĐ
Máy in hóa đơn ATP-230 12 tháng 134$ = 2.800.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9591 12 tháng 136$ = 2.850.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Argox AS-8310 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Antech AS1480 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch EC-LS-9610 12 tháng 142$ = 2.970.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch DATALOGIC ADIDA 9110LS 12 tháng 148$ = 3.090.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch DATALOGIC QSL Quickscan D2130 12 tháng 153$ = 3.200.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Delfi Scan C 70 12 tháng 153$ = 3.200.000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) 1300G 12 tháng 156$ = 3.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic QD2230 12 tháng 158$ = 3.300.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch ARGOX AS-8150CL 12 tháng 170$ = 3.550.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Delfi Scan C 71 12 tháng 174$ = 3.640.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Delfi Scan C80 12 tháng 178$ = 3.730.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic D2330 12 tháng 189$ = 3.950.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch PSC QS6500 12 tháng 191$ = 4.000.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Quickscan 2330 L 12 tháng 194$ = 4.050.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6010 12 tháng 203$ = 4.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6170 12 tháng 203$ = 4.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Argox AS-8120 12 tháng 206$ = 4.300.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch đa tia O 3050 12 tháng 206$ = 4.300.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic D130 12 tháng 208$ = 4.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3060 12 tháng 213$ = 4.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Honeywell 3800G 12 tháng 215$ = 4.500.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch DTS-650 12 tháng 218$ = 4.550.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3201 12 tháng 220$ = 4.600.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol LS4208 12 tháng 222$ = 4.650.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Opticon OPR 2001 12 tháng 234$ = 4.900.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic GRYPHON IMAGER (D4130) 12 tháng 234$ = 4.900.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic QS-6500 12 tháng 237$ = 4.960.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Heron D130 12 tháng 238$ = 4.980.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic GRYPHON LASER (D4330) 12 tháng 251$ = 5.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Birch BS-360BU 12 tháng 251$ = 5.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch OPTICON OPL 6845 12 tháng 256$ = 5.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol DS6708 12 tháng 258$ = 5.400.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS3580 12 tháng 263$ = 5.490.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS3780 12 tháng 273$ = 5.700.000 VNĐ
Máy đọc mã vạch không dây Antech AS 2400G 12 tháng 275$ = 5.750.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch O3050 12 tháng 280$ = 5.850.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) 7120 12 tháng 285$ = 5.950.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch INTERMEC SR30 12 tháng 294$ = 6.150.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6112 12 tháng 299$ = 6.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Honeywell MS7820 12 tháng 304$ = 6.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch ATS RF250 12 tháng 311$ = 6.500.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6082 12 tháng 321$ = 6.700.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6182 12 tháng 321$ = 6.700.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3152 12 tháng 325$ = 6.800.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Honeywell Xenon 1900SR 12 tháng 325$ = 6.800.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3192SR 12 tháng 327$ = 6.830.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3191BT 12 tháng 334$ = 6.990.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol LS9203 12 tháng 339$ = 7.079.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol LS9208 12 tháng 349$ = 7.300.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Motorola DS-6608 12 tháng 356$ = 7.430.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051BT 12 tháng 356$ = 7.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Honeywell 1202G 12 tháng 356$ = 7.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Argox AS8520 12 tháng 359$ = 7.500.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex A-50M 12 tháng 359$ = 7.500.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6112SR 12 tháng 361$ = 7.550.000 VNĐ
Đầu đọc để bàn Datalogic Magellan 1100i 12 tháng 361$ = 7.550.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Marson MT7947A 12 tháng 380$ = 7.950.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol LS7708 12 tháng 380$ = 7.950.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Magellan 1100i 12 tháng 382$ = 7.980.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon D432E (2D) 12 tháng 383$ = 8.000.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol DS9808 12 tháng 397$ = 8.290.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone D230 12 tháng 398$ = 8.325.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 2200VS 12 tháng 402$ = 8.400.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1166 12 tháng 411$ = 8.600.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1690 12 tháng 420$ = 8.785.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 6720 12 tháng 428$ = 8.940.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon D432 12 tháng 429$ = 8.960.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Opticon OPI 2201 12 tháng 459$ = 9.585.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic POWER SCAN PD7130 12 tháng 464$ = 9.690.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho Honeywell O5100 12 tháng 469$ = 9.800.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Không dây Symbol Li4278 12 tháng 474$ = 9.900.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 7625 12 tháng 474$ = 9.900.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol DS3408 12 tháng 478$ = 10.000.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic PD7130-BB 12 tháng 478$ = 10.000.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho Fametech BCP-7000 12 tháng 483$ = 10.100.000 VNĐ
Thiết bị đầu cuối di động IT-9000 12 tháng 483$ = 10.100.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch AS-433M 12 tháng 490$ = 10.250.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol DS 9808 12 tháng 497$ = 10.395.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 2300HS 12 tháng 500$ = 10.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Delfi Scan M71 12 tháng 511$ = 10.690.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic 7000SR 12 tháng 514$ = 10.750.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1266 12 tháng 514$ = 10.750.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 1000i 12 tháng 537$ = 11.230.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol LS3408 12 tháng 541$ = 11.300.000 VNĐ
Đầu đọc để bàn Metrologic MS7320 Vista® 12 tháng 548$ = 11.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch không dây DATALOGIC Gryphon GBT413 12 tháng 550$ = 11.490.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Symbol DS3508 12 tháng 555$ = 11.600.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Prowill IS-900 RH 12 tháng 577$ = 12.050.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Power Scan PD7100 12 tháng 582$ = 12.160.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1890 12 tháng 584$ = 12.200.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone 2D Plus 12 tháng 591$ = 12.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic QS 6500 BT 12 tháng 601$ = 12.560.000 VNĐ
Máy quét mã vạch 2 chiều Datalogic Powerscan LR 12 tháng 687$ = 14.350.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Gryphon M100-RF 12 tháng 689$ = 14.390.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch không dây DATALOGIC Gryphon M4130 12 tháng 712$ = 14.880.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan PD8300 12 tháng 725$ = 15.160.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 2D 12 tháng 739$ = 15.450.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 8500Desk 12 tháng 775$ = 16.200.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch LYNX D432 RF 12 tháng 793$ = 16.580.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch không dây PowerScan PBT7100 12 tháng 900$ = 18.800.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch không dây DATALOGIC PowerScan PBT7 12 tháng 904$ = 18.890.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS-2022 12 tháng 1.052$ = 21.990.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Opticon NLV 1001 12 tháng 1.083$ = 22.640.000 VNĐ
Đầu đọc để bàn Datalogic Magellan 8400 12 tháng 1.191$ = 24.890.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Honeywell Xenon 1902 12 tháng 1.196$ = 25.000.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS2020 12 tháng 1.206$ = 25.200.000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 8300 Mobile 12 tháng 1.225$ = 25.600.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho PDA Datalogic Memor 12 tháng 1.282$ = 26.800.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho PDA Bluebird BIP-6000 12 tháng 1.378$ = 28.800.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho Metrologic SP5700 12 tháng 1.385$ = 28.950.000 VNĐ
Đầu đọc RFID Cầm tay MC3190-Z 12 tháng 1.502$ = 31.400.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho PSC Falcon 4220 12 tháng 1.636$ = 34.200.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho Unitech PA 500 12 tháng 1.770$ = 37.000.000 VNĐ
Thiết bị kiểm kho PDA Datalogic Falcon GUN 4420 12 tháng 1.986$ = 41.500.000 VNĐ
Đầu đọc để bàn Datalogic Magellan 8500 scanner/sca 12 tháng 2.258$ = 47.200.000 VNĐ
Đầu đọc thẻ từ MSR-241 12 tháng Call
Máy quét đa tia DATALOGIC 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol DS 6707-HD 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1500 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho PDA Bluebird BIP-5000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch argox AS 9500 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Aclas BR1X 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Aclas BR1X 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch CipherLab 1000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3192HD 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6181 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6180 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3190 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3191HS 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-3050 BT 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch EC-LINE OS7200D-U 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch không dây CCD Z3190BT 12 tháng Call
Máy đọc mã vạch không dây Motorola MT2000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Motorola MC 9190-G 12 tháng Call
Máy quét mã vạch Motorola ES400 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Motorola DS4208 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol DS6707-DP 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol DS6878-HC 12 tháng Call
Máy đọc mã vạch SYMBOL CS1504 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol DS9808-R 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol LS9203i 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Motorola Symbol LS9208i 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch cố định RD5000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch cố định XR450/XR480 12 tháng Call
Đầu đọc RFID cố định FX9500 12 tháng Call
Đầu đọc RFID Cầm tay MC9190-Z 12 tháng Call
Máy quét Mã Vạch Đa Năng DS6700 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch chuyên dụng Motorola mc17 12 tháng Call
Máy quét mã vạch Symbol P370 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch DS3500-ER Series 12 tháng Call
Máy quét mã vạch cố định DS457 Series 12 tháng Call
Máy quét nhiều mặt phẳng MP6000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LI2208 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola DS4208-HC 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch symbol Motorola DS6707-HD 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol CA50 0 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol DS3407 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS4200 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol VS4004HD 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS2100 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS2106 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol P302FZY 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol P300STD 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol M2007 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol P304PRO 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol P304IMG 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol P360 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol P460 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol P470 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol M2004 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol PKG-KS3203ER 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS9100 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS6007I 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS6004 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS5800 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS5700 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS4904 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS4075 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola M2005 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS4074 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS3478 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS4006I 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS4005I 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS4000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS4007I 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS4008I 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS4071 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS1908T 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS1902T 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS1900T 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS2108 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS2104 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS2100-I000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS3070 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS-1220WA 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS-3203ER 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS-3200ER 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola PSRF-1000 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho PDA Datalogic Kyman 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Prowill iS900S 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Honeywell 7180 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho Dolphin 6000 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho Dolphin 6100 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho Dolphin 6500 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS4278 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch OS7100D-U 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho PDA Datalogic Skorpio Gun™ 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho PDA Datalogic Falcon 4410 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch PDA Datalogic R Series™ 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho PDA Bluebird BIP-150R 12 tháng Call
Đầu đọc thẻ từ LM130 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch ZEBEx Z-3070 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch CD-3830 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch TopCash AL4S 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Quickscan 2330I 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch HP USB Barcode Scanner 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Barcode scanner CS-1000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Barcode scanner CS-300 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Barcode scanner CS-3080 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Barcode scanner CS5230 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Barcode scanner CS-3290 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone M4130 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS1203 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch bluetooth BT-491BU 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 5190 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho Unitech PA600 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3101 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Opticon OPM2000 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho PSC Falcon 4220 RF 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Unitech MS 320 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Unitech MS839 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Unitech MS336 12 tháng Call
Thiết bị kiểm kho Unitech PA962 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1633 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9540 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9535 ( Ngưng SX) 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9541 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch WINCOR EL45 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-3071 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-6070 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone BT 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone M130RF 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 7000BT 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic D531 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 1400i 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 8500 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone D432 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon 2D 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Diamond 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Datalogic Firescan 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch PSC QS6000 Plus 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS7808 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS3578-FZ 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol CS3000 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol KT2090-SL 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol MT2070-SL 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol DS9208-SR 36 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol MS-1207FZY-I000R 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol MS-2207-I000R 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol MS-3207-I000R 36 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol MS954 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol DS6878-SR 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol DS3578-SR 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol CS3070 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS3578-ER 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS3408-FZ 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Symbol LS3008 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Unitech MS832 Wired 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch Unitech MS842 Wired 12 tháng Call
Máy quét mã vạch Cino F680 12 tháng Call
Máy đọc mã vạch Chainway C5000W 12 tháng Call
Máy quét mã vạch cầm tay Prowill PH-390 12 tháng Call
Máy quét mã vạch đa tia Prowill DTS-600 12 tháng Call
Máy quét mã vạch Prowill eSL-200 12 tháng Call
Máy quét mã vạch Laser Prowill IS-900IV 12 tháng Call
Máy đọc mã vạch 2D Antech AS2500 12 tháng Call
Máy đọc mã vạch không dây Antech AS 2800WX 12 tháng Call
Máy quyét mã vạch đa tia Antech Omia AS-7120 12 tháng Call
Máy đọc mã vạch Antech AS-1208AT 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch đa tia HP Presentation QY439AA 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch HP Imaging BW868AA 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch HP Linear QY405AA 12 tháng Call
Đầu đọc mã vạch HP Laser EY022AA 12 tháng Call