Cập nhật : 09/04/2011 8:52:55 SA

Đèn sạc Soxin QM-803

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

'- Số lượng LED  30 đèn LED
- Nguồn cung cấp  AC 110-240 V 50-60 HZ
- Pin  Chì-acid không duy trì (4V 1,4 AH)
- Thời gian sạc  12 giờ
- Thời gian làm việc  20 đèn LED cho 14 giờ, 30 đèn LED cho 9 giờ
- Nhiều    DC 12V sạc xe hơi

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Đèn sạc Soxin QM-801 0 tháng 11$ = 230.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-802 0 tháng 12$ = 250.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-803 0 tháng 12$ = 250.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-812 0 tháng 12$ = 250.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-813 0 tháng 12$ = 250.000 VNĐ
Đèn sạc QM-805 0 tháng 12$ = 250.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-810 0 tháng 13$ = 280.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-811 0 tháng 13$ = 280.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-809 0 tháng 14$ = 295.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-806 0 tháng 17$ = 350.000 VNĐ
Đèn sạc Soxin QM-808 0 tháng 17$ = 350.000 VNĐ