Cập nhật : 18/10/2012 11:01:49 SA

Điện thoại mở rộng cho màn hình DP-4VR

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

- Điện thoại mở rộng (Interphone).
- Có nút nhấn đóng mở cửa.
- Dùng cho các loại màn hình.
- Sản xuất tại Korea.

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Vỏ bảo vệ nút ấn chuông cửa BV-01 12 tháng 10$ = 210.000 VNĐ
Điện thoại mở rộng cho màn hình DP-4VR 12 tháng 24$ = 500.000 VNĐ
Nút nhấn chuông cửa màn hình màu Commax DRC-4CK 12 tháng 84$ = 1.750.000 VNĐ
Nút nhấn chuông cửa màn hình màu Commax DRC-4CP 12 tháng 132$ = 2.750.000 VNĐ
Nút nhấn chuông cửa màn hình màu Commax DRC-4CA 12 tháng 165$ = 3.450.000 VNĐ
Bộ chuông cửa màn hình Commax DPV-4LH/DRC-4BG 12 tháng 172$ = 3.590.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-40N 12 tháng 184$ = 3.850.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-35N 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Nút nhấn chuông cửa màn hình màu Commax DRC-4CH 12 tháng 189$ = 3.950.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-40Q 12 tháng 194$ = 4.050.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-50P 12 tháng 215$ = 4.490.000 VNĐ
Nút nhấn chuông cửa màn hình màu Commax DRC-8AC 12 tháng 224$ = 4.690.000 VNĐ
Bộ chuông cửa màn hình màu Commax CDV-35N/DRC-40CK 12 tháng 227$ = 4.750.000 VNĐ
Bộ Chuông cửa màn hình màu Commax CDV35H/DRC-40CK 12 tháng 230$ = 4.800.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-35H 12 tháng 230$ = 4.800.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-50P/DRC-40CK 12 tháng 268$ = 5.600.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-352HD/DRC-2MC 12 tháng 278$ = 5.800.000 VNĐ
Bộ điện thoại gọi cửa có hình, CDV-50N/DRC-4MC 12 tháng 330$ = 6.890.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-73BE 12 tháng 339$ = 7.090.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax CDV-70AM 12 tháng 356$ = 7.450.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax CDV-71BSE 12 tháng 467$ = 9.750.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-70A 12 tháng 500$ = 10.450.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-71AM 12 tháng 620$ = 12.950.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDV-1020AE 12 tháng 715$ = 14.950.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDP-700MTE 12 tháng 1.179$ = 24.650.000 VNĐ
Chuông cửa màn hình Commax CDP-1020H 12 tháng 1.693$ = 35.390.000 VNĐ