Cập nhật : 12/06/2013 10:15:41 SA

Khoá khách sạn Hune 928BP-D

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

- Sử dụng thẻ: Mifare không tiếp xúc tấn số 13.56 Mhz
- Nguồn điện: 4 pin AA
- Tuổi thọ pin: Khoảng 10 tháng.
- Tiêu thụ điện: 200mA.
- Thời gian tự động đóng lại sau 7 giây
- Chế độ mỏ cửa khẩn cấp bằng Master card hoặc khóa chìa
- Phù hợp với cửa có độ dầy từ 36mm trở lên.
- Kích thước khóa: 300mm( cao) ×83mm (rộng) ×26.5mm (dầy).
- Kích thước lỗ mộng: 204mm(cao) ×106mm (rộng) ×23mm (dày).
- Trọng lượng: 4.0Kg.
- Hướng mở cửa: Tay trái đẩy mỏ, tay phải đẩy mở; tay trái kéo mở, tay phải kéo mở

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Khoá sử dụng mã số keypad Lock 928SL-M 12 tháng 104$ = 2.180.000 VNĐ
Khoá khách sạn Hune 930SS-D 12 tháng 114$ = 2.390.000 VNĐ
Khóa cửa kỹ thuật số Hyundai HDL-220WD 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
Khoá khách sạn Hune 928SL-D 12 tháng 126$ = 2.630.000 VNĐ
Khoá khách sạn Hune 928BP-D 12 tháng 126$ = 2.630.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 968BP-D 12 tháng 127$ = 2.650.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 929SS-D 12 tháng 127$ = 2.660.000 VNĐ
Khoá sử dụng mã số keypad Lock 968AK-M 12 tháng 129$ = 2.700.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 968SL-D 12 tháng 132$ = 2.760.000 VNĐ
Khóa số Adel DIY 3798 12 tháng 141$ = 2.950.000 VNĐ
Khoá sử dụng mã số keypad Lock 928BP-M 12 tháng 152$ = 3.180.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 918BP-D 12 tháng 162$ = 3.390.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 918SLL-D 12 tháng 164$ = 3.430.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 988SL-D 12 tháng 167$ = 3.490.000 VNĐ
Khóa khách sạn dùng thẻ Hune 918SLP-D 12 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 988BP-D 12 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
Khóa khách sạn dùng thẻ Hune 918RLP-2-D 12 tháng 174$ = 3.630.000 VNĐ
Khóa cửa Gateman V10 12 tháng 174$ = 3.630.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 918SLP-2-D 12 tháng 175$ = 3.650.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 918SLL-2-D 12 tháng 175$ = 3.650.000 VNĐ
Khóa khách sạn Hune 918BP-2-D 12 tháng 176$ = 3.680.000 VNĐ
Khoá sử dụng mã số keypad Lock 9000RL-M 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Khoá sử dụng mã số keypad Lock 9000QB-M 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Khóa sử dụng mã số keypad Lock 9000HB-M 12 tháng 190$ = 3.965.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel DIY 3398 24 tháng 203$ = 4.250.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel Trinity 788 24 tháng 212$ = 4.430.000 VNĐ
Khóa cửa Gateman V50-FH 12 tháng 222$ = 4.650.000 VNĐ
Khóa cửa kỹ thuật số Hyundai HDL-330WH 12 tháng 225$ = 4.700.000 VNĐ
Khóa thẻ và mật mã Adel iDLK 5600 12 tháng 227$ = 4.750.000 VNĐ
Khóa vân tay ADEL 5500W 24 tháng 232$ = 4.850.000 VNĐ
Khóa vân tay và thẻ Adel 5600 12 tháng 239$ = 5.000.000 VNĐ
Khóa vân tay và thẻ Adel IDLK 5600 12 tháng 242$ = 5.050.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel LA9-3 24 tháng 246$ = 5.150.000 VNĐ
Khóa cửa vân tay ADEL 5500U 24 tháng 261$ = 5.450.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel 4900 24 tháng 264$ = 5.520.000 VNĐ
Khóa vân tay Wiseteam WT-A8 24 tháng 266$ = 5.550.000 VNĐ
Khóa vân tay Gateman F10 12 tháng 266$ = 5.550.000 VNĐ
Khóa vân tay Gateman F10-Hook 12 tháng 274$ = 5.730.000 VNĐ
Khóa cửa vân tay ADEL 4920 (Vân tay và thẻ) 24 tháng 274$ = 5.730.000 VNĐ
Khóa vân tay DIGI 6600-98 24 tháng 275$ = 5.750.000 VNĐ
Khóa vân tay + thẻ ADEL 5500 12 tháng 308$ = 6.430.000 VNĐ
Khóa vân tay DIGI 6600-86 24 tháng 316$ = 6.600.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel 4900 (Vân tay và thẻ) 24 tháng 318$ = 6.650.000 VNĐ
Khóa vân tay DIGI 6600-97 24 tháng 325$ = 6.790.000 VNĐ
Khóa vân tay DIGI 6600-89 24 tháng 328$ = 6.850.000 VNĐ
Khóa vân tay, mã số 918RLP-2-F 12 tháng 356$ = 7.450.000 VNĐ
Khóa vân tay, mã số Hune 918SLL-2-F 12 tháng 366$ = 7.640.000 VNĐ
Khóa vân tay Wiseteam WT-L8 24 tháng 366$ = 7.650.000 VNĐ
Khóa thẻ Gateman V100 12 tháng 366$ = 7.650.000 VNĐ
Khóa vân tay DIGI 6600-92 24 tháng 368$ = 7.700.000 VNĐ
Khóa vân tay mã số 9000BP-F 12 tháng 379$ = 7.930.000 VNĐ
Khóa vân tay, mã số 9000RL-F 12 tháng 380$ = 7.950.000 VNĐ
Khóa vân tay DIGI 6600-105 24 tháng 408$ = 8.530.000 VNĐ
Khóa vân tay, mật mã, chìa công nghệ Adel E74F 12 tháng 408$ = 8.530.000 VNĐ
Khóa thẻ Gateman V300-FH 12 tháng 409$ = 8.550.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel E1F4 24 tháng 418$ = 8.730.000 VNĐ
Khóa vân tay Gateman F100 12 tháng 451$ = 9.430.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel E7F4 24 tháng 461$ = 9.630.000 VNĐ
Khóa vân tay DIGI 6600-113 24 tháng 490$ = 10.250.000 VNĐ
Khóa cửa vân tay Virdi DL-450 FP 12 tháng 490$ = 10.250.000 VNĐ
Khóa vân tay Gateman F300-FH 12 tháng 507$ = 10.600.000 VNĐ
Khóa cửa vân tay Virdi DL-430 FP 12 tháng 538$ = 11.250.000 VNĐ
Khóa vân tay Adel 8908 TDW 24 tháng 541$ = 11.300.000 VNĐ
Khóa cửa vân tay Virdi DL-473 FR 12 tháng 548$ = 11.450.000 VNĐ
Khóa cửa vân tay Adel iDLK US3-8908 12 tháng 556$ = 11.630.000 VNĐ
Khóa cửa điều khiển từ xa Adel IDLK US3-6 12 tháng 1.194$ = 24.950.000 VNĐ
Khóa cửa điện tử Hyundai HDL-320WH 12 tháng Call
Khóa cửa điện tử Hyundai HDL-310WH 12 tháng Call
Khóa cửa điện tử Hyundai HDL-230BK 12 tháng Call
Khóa cửa điện tử Hyundai HDL-210RD 12 tháng Call
Khóa điện chốt thả Pegasus DA-70 0 tháng Call
Khóa cửa sử dụng thẻ từ YBS 003 12 tháng Call
Khóa cửa sử dụng thẻ từ YBS 025 12 tháng Call
Khóa cửa sử dụng thẻ từ YBS 004 12 tháng Call
Khóa cửa sử dụng thẻ từ YBS 005 12 tháng Call
KHóa cửa sử dụng thẻ từ YBS 013 12 tháng Call
KHóa cửa sử dụng thẻ từ YBS 014 12 tháng Call
KHóa cửa dùng thẻ từ YBS 015 12 tháng Call
Khóa cửa sử dụng thẻ từ YBS 016 12 tháng Call
Khóa thẻ khách sạn Digi 6600-102 12 tháng Call
KHóa cửa sử dụng thẻ từ Tenyale BT2524M4-04A 12 tháng Call
KHóa cửa dùng thẻ từ Hune 998AK2-D 12 tháng Call
Khóa cửa dùng thẻ từ Tenyale BT6536PM-08A 12 tháng Call
KHóa cửa Digi 6600-307 12 tháng Call
Khóa cửa dùng thẻ từ Hune 998BP-D 12 tháng Call
Khóa cửa dùng thẻ từ Hune 930BKP-2-D 12 tháng Call
Khóa cửa dùng thẻ từ ORBITA E1011J 12 tháng Call
Khóa cửa dùng thẻ từ ORBITA E1340 12 tháng Call
Khoá cửa sử dụng thẻ từ YBS 020 12 tháng Call