Cập nhật : 25/02/2013 2:11:19 CH

Khóa nam châm đơn lực Soyal AR-0600M

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

AR-0600M - Electromagnetic Lock (600 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 300 kg
- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
- Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
- Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
- Voltage : 12/24 VDC
- Gross weight : 2 kg

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Khóa ngầm điện tử Soyal AR-STL 12 tháng 43$ = 900.000 VNĐ
Khóa nam châm lực hút Soyal AR-0300M 12 tháng 50$ = 1.050.000 VNĐ
Khóa chốt điện tử cho cửa tự động Soyal AR-EBL-AD 12 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Khóa nam châm đơn lực Soyal AR-0600M 12 tháng 62$ = 1.300.000 VNĐ
Khóa chốt điện tử ELECTRIC BOLT LOCK 12 tháng 98$ = 2.048.200 VNĐ
Khóa lực hút điện tử ELECTROMAGNETIC LOCK 12 tháng 99$ = 2.069.100 VNĐ
Khóa điện tử Gate Eyes 102 12 tháng 111$ = 2.330.000 VNĐ
Khóa điện tử Soyal AR-01200M 12 tháng 115$ = 2.400.000 VNĐ
Khóa nam châm đôi lực hút Soyal AR-0600DM 12 tháng 115$ = 2.400.000 VNĐ
Khóa chốt điện tử kết hợp khóa cơ Soyal AR-EBL-MK 12 tháng 136$ = 2.850.000 VNĐ
Khóa điện tử Gate Eyes 100 Touch Silver 12 tháng 155$ = 3.230.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-2520 12 tháng 159$ = 3.330.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-1320XAK/EN 12 tháng 175$ = 3.650.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-3120XMK/EN 12 tháng 191$ = 4.000.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-2320XMK/EN 12 tháng 191$ = 4.000.000 VNĐ
Khóa điện tử Gate Eyes IN 601 Card Black 12 tháng 209$ = 4.370.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-3420XMK/EN 12 tháng 222$ = 4.650.000 VNĐ
Khoá cửa điện tử SHS-3320XMK/EN 12 tháng 225$ = 4.700.000 VNĐ
Khóa cửa điện tử SAMSUNG SHS-5050XBK/EN 12 tháng 258$ = 5.400.000 VNĐ
Khóa điện tử Gate Eyes IN 300 12 tháng 265$ = 5.530.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-7100XMS/EN 12 tháng 268$ = 5.600.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-5120XMK/EN 12 tháng 282$ = 5.900.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-6020XMS/EN 12 tháng 287$ = 6.000.000 VNĐ
Khóa điện tử SHS-6600 12 tháng 333$ = 6.950.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DS10BNR/EN 12 tháng 340$ = 7.100.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DS10SNR/EN 12 tháng 340$ = 7.100.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DS22SNR/EN 12 tháng 354$ = 7.400.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-1210XMK/EN 12 tháng 359$ = 7.500.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-1110 12 tháng 359$ = 7.500.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DS1010/EN 12 tháng 390$ = 8.150.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-1310XMK/EN 12 tháng 397$ = 8.300.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-7020XMS/EN 12 tháng 411$ = 8.600.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-5230XMK/EN 12 tháng 426$ = 8.900.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DL5010XMI 12 tháng 533$ = 11.150.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DL5010XMS 12 tháng 541$ = 11.300.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DL50SNR/EN 12 tháng 574$ = 12.000.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DS22BNR/EN 12 tháng 617$ = 12.900.000 VNĐ
Khóa điện tử Samsung SHS-DS11 12 tháng Call
Khóa điện chốt thả Pegasus DA-64 12 tháng Call
Khóa điện tử Samsung SHS-DL22SNF/EN 12 tháng Call
Khóa chốt điện tử LK-1201 0 tháng Call
Khoá lẫy từ DO12 6 tháng Call
Khoá thả chốt EBL-100 6 tháng Call
Khóa điện tử Gate Eyes 70 Touch Black 12 tháng Call