Cập nhật : 24/11/2010 4:20:05 CH

Libec TH650

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Payload : 3kg / 6.5lb
Counter balance : FIX
Drag mode : FIX
Tilt angle : +90° / -70°
Camera plate : Quick release plate
Plate attachment : 1/4" screw with video pin
Weight : 3.2kg / 7lb
Height : 70 to 150cm / 27.5 to 59"
Ball diameter : 65mm
Section : 2STAGE

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Dây Cáp đồng trục RG6 CHICOM 12 tháng 23$ = 490.000 VNĐ
Dây Cáp đồng trục RG6- LOCA 12 tháng 25$ = 520.000 VNĐ
Dây Cáp đồng trục RG6- EIGHT 12 tháng 33$ = 700.000 VNĐ
Dây Cáp đồng trục QR-540 EIGHT 12 tháng 191$ = 4.000.000 VNĐ
Libec TH650 12 tháng 209$ = 4.368.100 VNĐ
Libec TH950 12 tháng 394$ = 8.234.600 VNĐ
Libec LS22 12 tháng 454$ = 9.488.600 VNĐ
Libec LS55 12 tháng 899$ = 18.789.100 VNĐ
Sony HVR-HD1000P 12 tháng 2.104$ = 43.973.600 VNĐ
Sony DSR-PD177P 12 tháng 4.063$ = 84.916.700 VNĐ
Sony HVR-Z1P 12 tháng 4.757$ = 99.421.300 VNĐ
Sony HVR-S270P 12 tháng 12.361$ = 258.344.900 VNĐ
LIFESIZE TEAM MP 12 tháng 12.990$ = 271.491.000 VNĐ
Lifesize Room 12 tháng 14.400$ = 300.960.000 VNĐ
LIFESIZE ROOM 200 12 tháng Call
LIFESIZE Express 12 tháng Call
Máy phát hình công suất thấp 12 tháng Call
Bộ chia 4 anten UHF TTE09154 12 tháng Call
Bộ chia 2 anten UHF TTE09153 12 tháng Call
Bộ chia 2 anten VHF TTE09152 12 tháng Call
Bộ lọc kênh BandPass Filter TTE09156 12 tháng Call
Bộ cộng chia công suất TTE09155 12 tháng Call
Máy phát hình UHF 5kw TTE09101 0 tháng Call
Máy phát hình UHF 20kw TTE09100 12 tháng Call