Cập nhật : 25/06/2013 2:35:54 CH

Màn chiếu Apolo 3 chân 70x70 (1.8x1.8m)

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Màn chiếu Apolo 3 chân size 100: 70x70 (1.8x1.8m)
- Kích thước (inch): 70"x70". Kích thước (cm): 180x180
- Tỉ lên chiếu 1:1

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Màn chiếu treo tường Wall Dalite 60’’x60’’ 12 tháng 53$ = 1.100.000 VNĐ
Màn treo tường Herin 60 x 60 0 tháng 58$ = 1.212.200 VNĐ
Màn chiếu treo tường QUANTEC™MASTER 60 Inches 12 tháng 56$ = 1.160.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường H-Pec WS60H 12 tháng 56$ = 1.160.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Prima 60'' x 60'' 12 tháng 56$ = 1.180.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec WS60L 12 tháng 57$ = 1.190.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường WALL DALITE 70x70 12 tháng 57$ = 1.200.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Prima 70'' x 70'' 12 tháng 57$ = 1.200.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường QUANTEC™MASTER 70 Inches 0 tháng 60$ = 1.254.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Star WS60 0 tháng 60$ = 1.254.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường H-Pec WS70H 12 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Màn chiếu Apolo treo tường 70x70 (1.8x1.8m) 12 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Màn chiếu Apolo 3 chân 70x70 (1.8x1.8m) 12 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec WS70L 12 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Màn chiếu treo Wall Screen 70” x 70” 0 tháng 62$ = 1.300.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường QuanTec/Sunbeam 60” x 60” 0 tháng 65$ = 1.358.500 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 70 X 70 12 tháng 65$ = 1.350.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Star WS70 12 tháng 74$ = 1.546.600 VNĐ
Màn treo tường Wall Screen 84 x 63 12 tháng 84$ = 1.755.600 VNĐ
Màn chiếu H-Pec WS84L 12 tháng 84$ = 1.755.600 VNĐ
Màn chiếu treo tường Prima 84” x 84” 12 tháng 81$ = 1.690.000 VNĐ
Màn chiếu Apolo treo tường 84x84 (2.2 x 12 tháng 86$ = 1.797.400 VNĐ
Màn chiếu treo tường Wall dalite 84x84 12 tháng 86$ = 1.797.400 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 84 x 84 0 tháng 87$ = 1.818.300 VNĐ
Màn chiếu treo Wall Screen 84” x 84” 0 tháng 87$ = 1.818.300 VNĐ
POLE DALITE 84” x 63” 12 tháng 88$ = 1.839.200 VNĐ
Màn chiếu treo tường Star WS84 12 tháng 88$ = 1.839.200 VNĐ
Màn chiếu treo tường H-Pec WS84H 12 tháng 88$ = 1.839.200 VNĐ
Màn chiếu Grandview FA-P70x70WM 12 tháng 90$ = 1.881.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Wall dalite 84” x 63” 12 tháng 95$ = 1.985.500 VNĐ
Màn chiếu treo tường Grandview FA-P84x84WM 0 tháng 100$ = 2.090.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec WS96L 12 tháng 100$ = 2.090.000 VNĐ
Màn chiếu treo Wall Screen 96” x 96” 0 tháng 102$ = 2.131.800 VNĐ
Màn chiếu treo tường Star WS96 12 tháng 103$ = 2.152.700 VNĐ
Màn chiếu treo tường Wall dalite 96 x 72 12 tháng 105$ = 2.194.500 VNĐ
Màn chiếu treo tường H-Pec WS96H 12 tháng 107$ = 2.236.300 VNĐ
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG HERIN 96 x 72 12 tháng 107$ = 2.236.300 VNĐ
Màn chiếu treo tường Prima 96” x 96” 12 tháng 107$ = 2.236.300 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 96 x 96 0 tháng 110$ = 2.299.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Wall dalite 96 x 96 12 tháng 119$ = 2.487.100 VNĐ
Màn chiếu treo tường Prima 96” x 72” 12 tháng 114$ = 2.390.000 VNĐ
Màn chiếu Grandview FA-P100WM 12 tháng 120$ = 2.508.000 VNĐ
Màn chiếu Apolo treo tường 96x96 (2.4 x 2.4m) 12 tháng 120$ = 2.500.000 VNĐ
Màn treo tường Wall Screen 120x90 0 tháng 155$ = 3.239.500 VNĐ
Màn chiếu treo tường Grandview FA-P96x96WM 12 tháng 155$ = 3.239.500 VNĐ
Màn chiếu điện PRIMA 96” x 96” 12 tháng 153$ = 3.190.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Prima 120” x 90” 12 tháng 175$ = 3.657.500 VNĐ
Màn chiếu treo tường Grandview FA-P120WM 0 tháng 180$ = 3.762.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Wall dalite 120x96 12 tháng 181$ = 3.782.900 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 120 x 90 12 tháng 181$ = 3.782.900 VNĐ
Màn chiếu Wall Screen 120”x120” 0 tháng 190$ = 3.971.000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 120 x 120 0 tháng 200$ = 4.180.000 VNĐ
Màn chiếu hộp Air Dalite 48x36 12 tháng 220$ = 4.598.000 VNĐ
Màn chiếu hộp AIR DALITE 64x48 12 tháng 290$ = 6.061.000 VNĐ
Màn chiếu hộp AIR DALITE 84x63 12 tháng 335$ = 7.001.500 VNĐ
Electric dalite 160x160 12 tháng 780$ = 16.302.000 VNĐ
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG HERIN 104 x 58,7 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường Herin 87 x 48,8 0 tháng Call
Màn chiếu treo tường Herin 80 x 60 0 tháng Call
Màn chiếu treo tường Herin 80 x 80 0 tháng Call
Màn chiếu treo tường ScreenPro WS1060 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường ScreenPro WS1070 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường ScreenPro WS3100 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường ScreenPro WS1084 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường ScreenPro WS3120 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường ScreenPro WS1096 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường ScreenPro WS3150 12 tháng Call
Màn treo tường Wall Screen 144”x144” 0 tháng Call
Màn chiếu hộp Pole Dalite 48 x 36 12 tháng Call
Màn chiếu hộp Pole Dalite 64’’ x 48’’ 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường Prima 104” x 58,7” 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường Prima 80” x 80” 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường Prima 120” x 120” 12 tháng Call
Màn chiếu treo tường Prima 87”x 48,8” 12 tháng Call