Cập nhật : 13/07/2012 9:17:18 SA

Màn chiếu điện Star MC V200

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

- Màn chiếu điện điều khiển từ xa Star200"
- Kích thước màn chiếu  4,06 x 3.07 m
- Khung màn làm bằng hợp kim nhôm, màu trắng

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Màn chiếu điều khiển từ xa SUNBEAM 70X70 12 tháng 100$ = 2.090.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES70L 12 tháng 100$ = 2.090.000 VNĐ
Màn chiếu điện PRIMA 70" x 70" inch 12 tháng 105$ = 2.194.500 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES70H 12 tháng 105$ = 2.190.000 VNĐ
Màn chiếu Apolo điều khiển từ xa 70x70 (1.8 x1.8m) 12 tháng 109$ = 2.280.000 VNĐ
Màn chiếu điiện PRIMA 84” x 84” inch 12 tháng 110$ = 2.290.000 VNĐ
Màn chiếu điện Herin 70” x 70” 0 tháng 115$ = 2.403.500 VNĐ
Electric Dalite 70" x 70" 12 tháng 115$ = 2.403.500 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M70x70WM 12 tháng 117$ = 2.445.300 VNĐ
Màn Điện Remote Screen 70x70 0 tháng 117$ = 2.445.300 VNĐ
Màn chiếu điện Electric Screen 70” x 70” 12 tháng 125$ = 2.612.500 VNĐ
Màn chiếu điện điều khiển từ xa ScreenPro ES1070 12 tháng 130$ = 2.717.000 VNĐ
Màn chiếu Apolo điều khiển từ xa 84 x 84 12 tháng 127$ = 2.658.000 VNĐ
Màn chiếu H-pec ES84L 12 tháng 129$ = 2.690.000 VNĐ
Màn chiếu điện Electric Screen 84” x 84” 12 tháng 144$ = 3.009.600 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES84H 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ
Màn chiếu điện Herin 84” x 84” 0 tháng 148$ = 3.093.200 VNĐ
Màn chiếu Sunbeam 84”x84” 12 tháng 151$ = 3.155.900 VNĐ
Màn chiếu điện H-pec ES96L 12 tháng 153$ = 3.190.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES96H 12 tháng 153$ = 3.200.000 VNĐ
Màn chiếu STAR MC-S96 12 tháng 160$ = 3.344.000 VNĐ
Màn chiếu điện Herin 96” x 96” 0 tháng 161$ = 3.364.900 VNĐ
Electric dalite 84x63 12 tháng 170$ = 3.553.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M84x84WM 0 tháng 170$ = 3.553.000 VNĐ
Màn Điện Remote Screen 84x64 0 tháng 175$ = 3.657.500 VNĐ
Màn Điện Remote Screen 84”x63” 0 tháng 178$ = 3.720.200 VNĐ
Màn Điện Remote Screen 84"X84" 0 tháng 189$ = 3.950.100 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M96x96WM 12 tháng 190$ = 3.971.000 VNĐ
Màn chiếu điện điều khiển từ xa ScreenPro ES1084 12 tháng 195$ = 4.075.500 VNĐ
Màn Điện Remote Screen 96"x96" 0 tháng 201$ = 4.200.900 VNĐ
Màn chiếu điện Electric Screen 96” x 96” 12 tháng 194$ = 4.047.000 VNĐ
Màn chiếu điện PRIMA 96” x 72” inch 12 tháng 205$ = 4.284.500 VNĐ
Màn chiếu điều khiển từ xa sóng RF Sunbeam VS120 12 tháng 215$ = 4.493.500 VNĐ
Màn chiếu điện điển khiển từ xa ScreenPro ES3120 12 tháng 215$ = 4.493.500 VNĐ
Màn chiếu điện Electric dalite 96x72 12 tháng 217$ = 4.535.300 VNĐ
Màn chiếu điện điều khiển từ xa ScreenPro ES1096 12 tháng 220$ = 4.598.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES120L 12 tháng 213$ = 4.450.000 VNĐ
Màn chiếu điện cơ Dalite DE84x84 0 tháng 217$ = 4.530.000 VNĐ
ELECTRIC DALITE 96 x 96 12 tháng 228$ = 4.765.200 VNĐ
Màn chiếu điện cơ Herin 96 x 72 12 tháng 230$ = 4.807.000 VNĐ
Màn chiếu điện cơ Dalite DE9696 12 tháng 232$ = 4.850.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES120H 12 tháng 234$ = 4.900.000 VNĐ
Màn chiếu điện Star MC V72 12 tháng 239$ = 4.990.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES150H (4:3) 12 tháng 263$ = 5.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện TOPEX 12 tháng 275$ = 5.747.500 VNĐ
Màn chiếu điện Herin 120” x 90” 0 tháng 288$ = 6.019.200 VNĐ
Màn chiếu điện Star MC V120 12 tháng 277$ = 5.790.000 VNĐ
Màn chiếu điện điều khiển từ xa ScreenPro ES3150 12 tháng 295$ = 6.165.500 VNĐ
Màn chiếu điều khiển từ xa QuanTec King 12 tháng 300$ = 6.270.000 VNĐ
Màn chiếu điện PRIMA 120” x 90” inch 12 tháng 300$ = 6.270.000 VNĐ
Màn Điện Remote Screen 120"x90" 0 tháng 305$ = 6.374.500 VNĐ
Màn chiếu điện Electric Screen 120” x 90” 12 tháng 315$ = 6.583.500 VNĐ
Màn chiếu điện Herin 120” x 120” 0 tháng 316$ = 6.604.400 VNĐ
ELECTRIC DALITE 120x90 12 tháng 317$ = 6.625.300 VNĐ
Màn chiếu điều khiển từ xa Sunbeam VS150 12 tháng 320$ = 6.688.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M120x120WM 12 tháng 325$ = 6.792.500 VNĐ
Màn chiếu điện PRIMA 120” x 120” inch 12 tháng 325$ = 6.790.000 VNĐ
Màn chiếu điên cơ Electric dalie 120x90 12 tháng 340$ = 7.106.000 VNĐ
Màn chiếu điện Electric dalite 120x120 12 tháng 345$ = 7.210.500 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M100WM 0 tháng 375$ = 7.837.500 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M120WM 0 tháng 420$ = 8.778.000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển từ xa Sunbeam VS180 36 tháng 465$ = 9.718.500 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M180WM 0 tháng 505$ = 10.554.500 VNĐ
Màn chiếu điện Star MC V150 12 tháng 507$ = 10.590.000 VNĐ
Màn chiếu điện PRIMA 160” x 120” 12 tháng 511$ = 10.690.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES150L 12 tháng 531$ = 11.100.000 VNĐ
Màn chiếu điện treo tường Electric dalite 144x144 12 tháng 560$ = 11.704.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M150WM 0 tháng 566$ = 11.829.400 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES200H (4:3) 12 tháng 550$ = 11.500.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES160L 12 tháng 602$ = 12.590.000 VNĐ
Màn chiếu điện Electric Screen 160" x 120" 12 tháng 650$ = 13.585.000 VNĐ
Màn Điện Remote Screen 160"x120" 0 tháng 666$ = 13.919.400 VNĐ
Màn chiếu điều khiển tư xa Sunbeam VS200 12 tháng 646$ = 13.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Herin 160” x 120” 0 tháng 685$ = 14.316.500 VNĐ
Electric dalite DE200 160x120 12 tháng 685$ = 14.316.500 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview FA-M200WM 0 tháng 695$ = 14.525.500 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES180L 12 tháng 741$ = 15.490.000 VNĐ
Màn chiếu điện Star MC V200 12 tháng 765$ = 15.990.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES160H 12 tháng 789$ = 16.500.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES250H (4:3) 12 tháng 1.651$ = 34.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Star MK V240 12 tháng 1.670$ = 34.900.000 VNĐ
Màn chiếu điện STAR MK V270 12 tháng 1.703$ = 35.590.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES250L (4:3) 12 tháng 1.746$ = 36.500.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES180H 12 tháng 1.766$ = 36.900.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES200L 12 tháng 1.770$ = 37.000.000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển tư xa Sunbeam VS250 12 tháng 1.794$ = 37.500.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện điều khiển từ xa H-Pec ES200H 12 tháng 1.866$ = 39.000.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LS-M250WM 0 tháng 1.890$ = 39.500.000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển từ xa Sunbeam VS300 12 tháng 2.000$ = 41.800.000 VNĐ
Electric dalite 240x180 12 tháng 2.035$ = 42.531.500 VNĐ
Màn chiếu điện Electric Screen 240”x180” 12 tháng 2.100$ = 43.890.000 VNĐ
Màn chiếu điện PRIMA 240" x 180" inch 12 tháng 2.033$ = 42.490.000 VNĐ
Màn chiếu điện Herin 240” x 180” 0 tháng 2.043$ = 42.700.000 VNĐ
Màn chiếu điện STAR MK V300 12 tháng 2.053$ = 42.900.000 VNĐ
Màn chiếu điện cơ DaLite DE300 12 tháng 2.133$ = 44.590.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES240L 12 tháng 2.200$ = 45.990.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện H-Pec ES300H (4:3) 12 tháng 2.210$ = 46.190.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LS-M300WM 0 tháng 2.330$ = 48.700.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện điều khiển từ xa H-Pec ES300H 12 tháng 2.397$ = 50.090.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES240H 12 tháng 2.632$ = 55.000.000 VNĐ
Màn chiếu điện STAR MK V330 12 tháng 2.675$ = 55.900.000 VNĐ
Màn chiếu Motor điện điều khiển từ xa H-Pec ES250H 12 tháng 2.770$ = 57.900.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES300L 12 tháng 2.918$ = 60.990.000 VNĐ
Màn chiếu điện STAR MK V360 12 tháng 2.962$ = 61.900.000 VNĐ
Màn chiếu H-Pec ES300L (4:3) 12 tháng 3.493$ = 73.000.000 VNĐ
Màn chiếu điện cơ Dalite DE7070 12 tháng 3.050.000$ = 63.745.000.000 VNĐ
Màn chiếu điện H-PEC 12 tháng Call
Màn chiếu điện Star 12 tháng Call
Màn chiếu điện điều khiển từ xa ScreenPro ES3100 12 tháng Call
Electric dalite 144x108 12 tháng Call
Màn chiếu điện Herin 80” x 80” 0 tháng Call
Màn chiếu điện Herin 87” x 48.8” 0 tháng Call
Màn chiếu điện Herin 104” x 58.7” 0 tháng Call
Màn chiếu điện điều khiển từ xa Dalite 200"x150" 12 tháng Call
Màn điều khiển từ xa sóng RF Sunbeam 144”x144” 12 tháng Call
Màn chiếu điều khiển từ xa sóng RF Sunbeam 72” x 7 12 tháng Call
Màn chiếu điện Electric Screen 140" x 140" 12 tháng Call
Màn chiếu điện Electric Screen 198"x150" 12 tháng Call
Màn chiếu điện PRIMA 87” x 48,8” 12 tháng Call
Màn chiếu điện PRIMA 104” x 58.7” 12 tháng Call
Màn chiếu điện PRIMA 80” x 60” inch 12 tháng Call
Màn chiếu điện PRIMA 80” x 80” inch 12 tháng Call
Màn Điện Remote Screen 144"x108" 0 tháng Call
Màn chiếu điện Star MC V180 12 tháng Call