Cập nhật : 28/12/2012 3:51:10 CH

Máy biến áp THIBIDI 250kVA

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Loại máy biến áp : 3 pha
Hãng sản xuất : Thibidi
Công suất (kVA) : 250
Tần số : 50Hz
Xuất xứ : Việt Nam

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy biến áp 3 pha tự ngẫu Robot 6KVA 12 tháng 148$ = 3.090.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha tự ngẫu Robot 10KVA 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Máy biến áp Hansin 3P-380V-45KV 12 tháng 459$ = 9.600.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3K102M2YH5YT 12 tháng 751$ = 15.700.000 VNĐ
LiOA 3K801M2DH5YC 12 tháng 1.804$ = 37.700.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 31,5KVA-6/0,4kV 12 tháng 2.440$ = 51.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 31,5KVA-6/0,4kV 12 tháng 2.440$ = 51.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 31,5KVA-10/0,4kV 12 tháng 2.478$ = 51.800.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 30KVA-10/0,4kV 12 tháng 2.483$ = 51.900.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 31,5KVA-10/0,4kV 12 tháng 2.483$ = 51.900.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 30KVA-6/0.4kV 12 tháng 2.488$ = 52.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 50KVA-6/0,4kV 12 tháng 2.584$ = 54.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 50KVA-10/0,4kV 12 tháng 2.584$ = 54.000.000 VNĐ
Máy biến áp cách ly 3P151380 12 tháng 2.914$ = 60.900.000 VNĐ
Máy biến áp tự ngẫu CNEKE 12 tháng 2.919$ = 61.000.000 VNĐ
Máy biến áp cách ly 3P201380 12 tháng 3.206$ = 67.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 75KVA-10/0,4kV 12 tháng 3.230$ = 67.500.000 VNĐ
Máy biến áp cách ly 3P251380 12 tháng 3.679$ = 76.900.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 160KVA-10/0,4kV 12 tháng 4.522$ = 94.500.000 VNĐ
Máy biến áp 400 KVA cách ly 3 Pha 12 tháng 4.545$ = 95.000.000 VNĐ
Máy biến áp FAVITEC 360 KVA (cách ly 3 Pha) 12 tháng 4.593$ = 96.000.000 VNĐ
Máy biến áp cách ly 3P321380 12 tháng 4.593$ = 96.000.000 VNĐ
Máy biến áp cách ly 3P401380 12 tháng 4.880$ = 102.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 160KVA-6/0,4kV 12 tháng 4.976$ = 104.000.000 VNĐ
Máy biến áp FAVITEC 450 KVA (cách ly 3 pha) 12 tháng 5.072$ = 106.000.000 VNĐ
Máy biến áp dầu 3 pha HEM 250kVA-35/0.4kV 12 tháng 5.598$ = 117.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 180KVA-6/0,4kV 12 tháng 5.694$ = 119.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha HEM 250KVA-10/0,4kV 12 tháng 5.789$ = 121.000.000 VNĐ
Máy biến áp khô CTBT-100L1 12 tháng 5.789$ = 121.000.000 VNĐ
Máy biến áp THIBIDI 160kVA 12 tháng 6.411$ = 134.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D322M1YM1Y1 12 tháng 7.703$ = 161.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA S3-43300 12 tháng 8.565$ = 179.000.000 VNĐ
Máy biến áp THIBIDI 250kVA 12 tháng 8.947$ = 187.000.000 VNĐ
Máy biến áp dầu 3 pha 500KVA 12 tháng 9.139$ = 191.000.000 VNĐ
Máy biến áp dầu 3 pha 630KVA 12 tháng 10.526$ = 220.000.000 VNĐ
Máy biến áp dầu 3 pha 750KVA 12 tháng 11.005$ = 230.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D502H4NM1Y1 12 tháng 12.488$ = 261.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D562H4NM1Y1 12 tháng 12.775$ = 267.000.000 VNĐ
Máy biến áp LIOA 3D632M3YM1Y1 12 tháng 13.636$ = 285.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D632H2TM1Y1 12 tháng 13.636$ = 285.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D632H4NM1Y1 12 tháng 13.876$ = 290.000.000 VNĐ
Máy biến áp LIOA 3D752M2DM1Y1 12 tháng 13.971$ = 292.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D752M1YM1Y1 12 tháng 14.144$ = 295.600.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D802M1YM1Y1 12 tháng 14.258$ = 298.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D802H2TM1Y1 12 tháng 14.306$ = 299.000.000 VNĐ
Máy biến áp LIOA 3D802M2DM1Y1 12 tháng 14.785$ = 309.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha TBD 10000KAV 12 tháng 14.833$ = 310.000.000 VNĐ
Máy biến áp dầu 3 pha 1000KVA 12 tháng 14.833$ = 310.000.000 VNĐ
Máy biến áp LIOA 3D752M3YM1Y1 12 tháng 15.215$ = 318.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D752H2TM1Y1 12 tháng 15.359$ = 321.000.000 VNĐ
Máy biến áp LIOA 3D802M3YM1Y1 12 tháng 15.670$ = 327.500.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D752H4NM1Y1 12 tháng 16.172$ = 338.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 750kVA - 22/0,4kV 12 tháng 16.555$ = 346.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D802H4NM1Y1 12 tháng 16.746$ = 350.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D103M1YM1Y1 12 tháng 17.225$ = 360.000.000 VNĐ
Máy biến áp dầu 3 pha 1250KVA 12 tháng 17.225$ = 360.000.000 VNĐ
Máy biến áp LIOA 3D103M2DM1Y1 12 tháng 17.799$ = 372.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha THIBIDI 630kVA - 22/0,4kV 12 tháng 18.660$ = 390.000.000 VNĐ
Máy biến áp LiOA 3D123M1YM1Y1 12 tháng 18.852$ = 394.000.000 VNĐ
Máy biến áp 3 pha ngâm dầu HEM 2500kVA 6(10)-22/0. 12 tháng 90.431$ = 1.890.000.000 VNĐ
Máy biến áp MiBA KKPlug-50 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-180 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-560 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-750 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-750 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-1250 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-1800 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-1600 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha MiBA KKPlug-100 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-30 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-320 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-400 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-1000 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKPlug-2000 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST1800 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST160 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST560 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST30 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST30 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST250 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST180 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST2000 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST1250 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST50 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST75 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST100 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST320 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST400 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST750 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST1000 12 tháng Call
Máy biến áp MiBA KKST1600 12 tháng Call
Máy biến áp LIOA 3D103M3YM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D103H2TM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LIOA 3D123M2DM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D103H4NM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LIOA 3D123M3YM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D153M1YM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D123H2TM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D153M1DM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D123H4NM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D163M1YM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LIOA 3D153M3YM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D75135Y 12 tháng Call
Máy biến áp THIBIDI 320kVA 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA S3-43100 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha kiểu hở cánh tản nhiệt 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha kiểu hở cánh tản nhiệt dạng sóng 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha kiểu kín loại sứ thường 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha kiểu kín sứ Plug - in 12 tháng Call
Máy biến áp dầu 3 pha 800KVA 12 tháng Call
Máy biến áp dầu 3 pha 400KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha ngâm dầu HEM 250kVA-35/0.4kV 0 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 2000KAV 12 tháng Call
Máy biến áp THIBIDI 100kVA 12 tháng Call
Máy Biến Áp 3 pha 250 kVA-22/0,4kv 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha HEM 320KVA-10/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 2500KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 3000kVA 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D253M1DM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp khô 2500 KVA 6.3(10)/0.4 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D203M1DM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp THIBIDI 2000kVA 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D183M1DM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp LiOA 3D163M1DM1Y1 12 tháng Call
Máy biến áp dầu 3 pha 1600KVA 12 tháng Call
Máy biến áp THIBIDI 1500kVA 12 tháng Call
Máy biến áp THIBIDI 1250kVA 12 tháng Call
Máy biến áp THIBIDI 1000kVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha HEM 320KVA-6/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp THIBIDI 180kVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 400Kva 22/0,4KV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 160KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha HEM 100KVA-10/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp khô CNEKE 50KVA 12 tháng Call
Máy biến áp vô cấp Favitec10kva 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha tự ngẫu Robot 20KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha tự ngẫu Robot 15KVA 12 tháng Call
Máy biến áp CNEKE 8000kva 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 10000KVa 12 tháng Call
Máy biến áp CNEKE 10000KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 5000KAV 12 tháng Call
Máy biến áp khô CNEKE 5000KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha MBA 630KVA 12 tháng Call
Máy biến áp khô SAMIL 1600KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha MBA 560KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 400kVA-6-22/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 100kVA - 10-22/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 250kVA-35-22/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 180kVA-35-22/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha 160kVA-22/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 75KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 3200KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 750KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 4000KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 1000KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 250KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 1250KAV 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha MBA 1000KVA 12 tháng Call
Máy biến áp CNEKE 3 pha 315KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha CNEKE 100KVA 12 tháng Call
Máy biến áp khô CNEKE 630 kva 12 tháng Call
Máy biến áp khô CNEKE 630KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha biến 1 pha CNEKE 125KVA 12 tháng Call
Máy biến áp CNEKE 1000KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha TBD 1500KAV 12 tháng Call
Máy biến áp cách ly 3P561380 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha MBA 250 KVA 22-04 12 tháng Call
Máy biến áp kiểu kín MBA-KK 320KVA 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha MBA 180KVA 12 tháng Call
Máy biến áp mạ TR-5000 12 tháng Call
Máy biến áp 3 pha HEM 75KVA-6/0,4kV 12 tháng Call
Máy biến áp mạ TR-1000 12 tháng Call
Máy biến áp mạ TR-500 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 560KVA 35-22/0.4 YDyn12-11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1250KVA 22/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1000KVA 35/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1800KVA 35/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1000KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1600KVA 10-22/0.4 DDyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1250KVA 6.3/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1000KVA 22/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1600KVA 22/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1250KVA 10/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1800KVA 10/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1250KVA 10/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 560KVA 10-22/0.4 DDyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 630KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 2000KVA 10/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 2000KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1250KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 1600KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 630KVA 6.3-22/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 750KVA 6.3-22/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 320KVA 10/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 560KVA 10/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 400KVA 10/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 160KVA 10/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 180KVA 10/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 160KVA 35/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 400KVA 35-22/0.4 YDyn12-11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 100KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 160KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 320KVA 10-22/0.4 DYyn11-12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 400KVA 10-22/0.4 DDyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 320KVA 10-22/0.4 DDyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 180KVA 6.3/0.4 Yyn12 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 160KVA 6.3/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 320KVA 6.3/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 250KVA 6.3-22/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy biến áp HAVEC 400KVA 22/0.4 Dyn11 12 tháng Call
Máy hàn Mig/Mag NB(KR)-500 12 tháng Call
Máy hàn Mig/Mag NB(KR)-250 12 tháng Call
Máy hàn Mig/Mag NB(KR)-630 12 tháng Call
Máy hàn Mig/Mag NB(KR)-350 12 tháng Call