Cập nhật : 07/01/2012 9:33:47 SA

Máy bơm nước Pentax INOXT 100

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

PENTAX

Công suất (W)

1000

Trọng lượng (kg)

9.9

Nguồn điện

230/400V - 50Hz

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Bơm đầu Jet Pentax Cam 100 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CAB 200 12 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
Bơm ly tâm Pentax CM 100 12 tháng 175$ = 3.650.000 VNĐ
Máy bơm Penntax CAM 100/00 230-50 12 tháng 183$ = 3.820.000 VNĐ
Máy bơm chìm nước thải Pentax DP40 G 12 tháng 200$ = 4.190.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax INOXT 100 12 tháng 201$ = 4.200.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM32 - 160B 12 tháng 201$ = 4.200.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CST 450/3 12 tháng 203$ = 4.250.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM32-160C 12 tháng 210$ = 4.380.000 VNĐ
Bơm ly tâm 2 họng hút giếng khoan Pentax AP 200 12 tháng 249$ = 5.200.000 VNĐ
Bơm họng súng Pentax CAB 12 tháng 258$ = 5.400.000 VNĐ
Bơm nước Pentax CM 160/00 12 tháng 287$ = 6.000.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM40 - 160A 12 tháng 306$ = 6.390.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM40-160B 12 tháng 311$ = 6.490.000 VNĐ
Máy bơm chìm nước thải Pentax CP 45 230-50DP60 G ( 12 tháng 325$ = 6.790.000 VNĐ
Bơm ly tâm Pentax MB 200 12 tháng 330$ = 6.900.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax DX 80/2G 12 tháng 337$ = 7.050.000 VNĐ
Máy bơm Pentax CM 32-200C 12 tháng 344$ = 7.200.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax DG 100/2G 12 tháng 349$ = 7.300.000 VNĐ
máy bơm nước PENTAX MPT 100/4 12 tháng 409$ = 8.550.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax DX 100/2G 12 tháng 421$ = 8.800.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50-160B 12 tháng 430$ = 8.980.000 VNĐ
Máy bơm chìm, bơm tõm Pentax DHT100 12 tháng 430$ = 8.990.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50 - 160A 12 tháng 455$ = 9.500.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM150-160A 12 tháng 459$ = 9.590.000 VNĐ
máy bơm nước PENTAX MPT 200/4 12 tháng 478$ = 10.000.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CST 450/4 12 tháng 500$ = 10.450.000 VNĐ
Máy bơm ly tâm Pentax CM32/160B 2.2KW 12 tháng 506$ = 10.580.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM40-200A 12 tháng 507$ = 10.590.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CST 300/3 12 tháng 549$ = 11.480.000 VNĐ
Máy bơm Pentax U5V 200/7 230-50 12 tháng 598$ = 12.500.000 VNĐ
Máy bơm nước PENTAX CST400/3 12 tháng 609$ = 12.720.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM 32-160A 12 tháng 617$ = 12.900.000 VNĐ
máy bơm nước PENTAX MPT 300/6 12 tháng 634$ = 13.250.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax U 7V-350/7T 230/400-50 12 tháng 644$ = 13.450.000 VNĐ
máy bơm nước PENTAX MPT 400/8V 12 tháng 711$ = 14.850.000 VNĐ
Máy bơm Pentax U7V 400/8T 230/400-50 12 tháng 799$ = 16.700.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax DMT 200 12 tháng 837$ = 17.500.000 VNĐ
Bơm Pentax CM 40-125A 12 tháng 854$ = 17.850.000 VNĐ
máy bơm nước PENTAX U7V-550/10T 12 tháng 947$ = 19.800.000 VNĐ
Bơm thả chìm nước thải Pentax DMT-310 12 tháng 967$ = 20.200.000 VNĐ
Máy bơm nước PENTAX CM 40-160A 12 tháng 988$ = 20.655.000 VNĐ
Máy bơm Pentax U7 V 550/10T 230/400-50 12 tháng 1.033$ = 21.600.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-125B 12 tháng 1.165$ = 24.350.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM40-200B 12 tháng 1.196$ = 25.000.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-125A 12 tháng 1.213$ = 25.350.000 VNĐ
máy bơm nước PENTAX U18-750/8T 12 tháng 1.263$ = 26.400.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM40-250B 12 tháng 1.445$ = 30.199.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50-200B 12 tháng 1.455$ = 30.410.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-160B 12 tháng 1.462$ = 30.550.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50-200A/15 12 tháng 1.478$ = 30.900.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM80-160D 12 tháng 1.512$ = 31.600.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax DMT 550 12 tháng 1.536$ = 32.100.000 VNĐ
Máy bơm chữa cháy Pentax RV95N 12 tháng 2.007$ = 41.950.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-160A 12 tháng 2.038$ = 42.600.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50-250C 12 tháng 2.103$ = 43.950.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-200C 12 tháng 2.318$ = 48.450.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50-200A 12 tháng 2.321$ = 48.500.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM40-250A 12 tháng 2.329$ = 48.667.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM80-160C 12 tháng 2.361$ = 49.350.000 VNĐ
Máy bơm Pentax CM80-160B 12 tháng 2.416$ = 50.500.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-200B 12 tháng 2.599$ = 54.324.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50-250B 12 tháng 2.600$ = 54.342.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM50-250A 12 tháng 2.749$ = 57.450.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-200A 12 tháng 2.764$ = 57.760.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM80-160A 12 tháng 2.775$ = 58.000.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-250B 12 tháng 4.203$ = 87.850.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM80-200B 12 tháng 5.689$ = 118.900.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM80-200A 12 tháng 6.124$ = 128.000.000 VNĐ
Máy bơm nước Pentax CM65-250A 12 tháng 6.160$ = 128.750.000 VNĐ
Bơm trục đứng Pentax MX 300 12 tháng Call
Bơm thả chìm nước thải Pentax DX 80 12 tháng Call
Bơm thả chìm hút giếng khoan Pentax 4ST-6ST 12 tháng Call
Máy bơm Pentax PM 45 230-50Hz 12 tháng Call
Máy bơm Pentax CP 45 230-50 12 tháng Call
Máy bơm Pentax U9 V 550/10T 230/400-50 12 tháng Call
Máy bơm nước Pentax MSHC-6-37 12 tháng Call
Máy bơm nước Pentax MSHC-30 12 tháng Call
Máy bơm nước trục đứng Pentax Ultra 18SL-250 12 tháng Call
Máy bơm nước Pentax Ultra 18SL-400 12 tháng Call
Máy bơm nước Pentax 6S70 12 tháng Call
Bơm chìm nước thải Pentax DX 2G 2Hp 12 tháng Call
Máy bơm Pentax AP 100-2 12 tháng Call