Cập nhật : 04/06/2018 1:47:48 CH

Máy chà sàn liên hợp Fiorentini Pinky 26

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Working width (mm): 720

Cleaning capacity up to (m2/h): 3250

Operating range (h): 4-5

Solution tank capacity (l): 75

Recovery tank capacity (l): 75

Mechanical drive  (ant./post.): ant

Traction  (motoruota/diff./idrost.): 24V 200W 120RPM 10A

Forward speed (km/h): 0/5

Max. slope (%): 10

Water lift: 2200

Brush pressure (kg): 20

Noise level (BD): 73

Power (V): 24

Vacuum motor (W): 500W CONV

Brush motor (W): 2x24V 500W

Feeding: 4X 6V - 240AH

Size (mm): 1033 x 700 x 1070

Number of brushes and diameter: 2X Ø330

Squeegee width: 890

Weight of the batteries  (apx.) (kg): 4X26

Weight of the machine (kg): 118

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Xe đẩy lau nhà Kleanway Ecomix KWMB1000R 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Xe lau có giỏ vắt Kleanway KWMB-1100 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ
Xe lau nhà Kleanway Ergo KWMB-1300B 12 tháng 156$ = 3.250.000 VNĐ
Máy chà nhám vuông Shinano SI-3013A 6 tháng 172$ = 3.590.000 VNĐ
Quạt thổi HF 900 12 tháng 200$ = 4.170.000 VNĐ
Quạt sấy thảm BF535 12 tháng 220$ = 4.600.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp IZI-154 12 tháng 488$ = 10.200.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp ChaoBao CB-154-A005 12 tháng 490$ = 10.250.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp IZI-175 12 tháng 495$ = 10.340.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp IZI-519 12 tháng 512$ = 10.700.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp Camry BF521 12 tháng 533$ = 11.150.000 VNĐ
Máy chà sàn Hiclean HC 521 12 tháng 553$ = 11.550.000 VNĐ
Máy chà sàn-giặt thảm công nghiệp Camry A-005 12 tháng 564$ = 11.790.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp ChaoBao CB-175-A002 12 tháng 579$ = 12.100.000 VNĐ
Máy chà sàn giặt thảm Camry BF522 12 tháng 579$ = 12.100.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp VJET VJ-154 12 tháng 584$ = 12.200.000 VNĐ
Máy chà sàn đơn SE-CLEAN SC-38 12 tháng 584$ = 12.200.000 VNĐ
Máy chà sàn tạ, giặt thảm công nghiệp Camry BF523 12 tháng 589$ = 12.300.000 VNĐ
Máy chà sàn đa chức năng SC 1500 12 tháng 598$ = 12.500.000 VNĐ
Máy chà sàn Hiclean HC 154 12 tháng 598$ = 12.500.000 VNĐ
Máy chà sàn Imac CB 154 12 tháng 617$ = 12.900.000 VNĐ
Máy chà sàn đơn SE-CLEAN SC39 12 tháng 622$ = 12.990.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC 522 12 tháng 622$ = 13.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher PUZZI 100 SUPER 12 tháng 629$ = 13.150.000 VNĐ
Máy đánh bóng tốc độ cao BF-527 12 tháng 653$ = 13.650.000 VNĐ
Máy chà sàn Vj 175 12 tháng 656$ = 13.700.000 VNĐ
Máy đánh bóng tốc độ cao Camry BF-528 12 tháng 689$ = 14.400.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn Hiclean HC 68 12 tháng 689$ = 14.400.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp SE-CLEAN SC79 12 tháng 713$ = 14.900.000 VNĐ
Máy chà sàn Hiclean HC-522 12 tháng 725$ = 15.150.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp IZI-004 12 tháng 725$ = 15.150.000 VNĐ
Máy chà sàn Hiclean HC 175 12 tháng 742$ = 15.500.000 VNĐ
Máy chà sàn Cleon BP16F 12 tháng 797$ = 16.650.000 VNĐ
Máy chà sàn, thảm công nghiệp Hiclean BD 1A 12 tháng 799$ = 16.700.000 VNĐ
Máy chà sàn Toolman TMC-154 12 tháng 804$ = 16.800.000 VNĐ
Máy chà sàn tốc độ cao HiClean HC 1500H 12 tháng 809$ = 16.900.000 VNĐ
Máy chà sàn CLEANVAC SC-43 12 tháng 833$ = 17.400.000 VNĐ
Máy chà sàn Cleon BP16S 12 tháng 904$ = 18.900.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn công nghiệp SE-CLEAN SC1500 12 tháng 931$ = 19.450.000 VNĐ
Máy chà sàn Hiclean HC177 12 tháng 984$ = 20.570.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini SL430 12 tháng 986$ = 20.600.000 VNĐ
Máy chà sàn Cleon BP16SM 12 tháng 995$ = 20.800.000 VNĐ
Máy chà sàn Cleon BP16M 12 tháng 1.022$ = 21.350.000 VNĐ
Máy chà sàn Toolman TMC-168 12 tháng 1.024$ = 21.400.000 VNĐ
Máy chà sàn Amtek AT 168 12 tháng 1.053$ = 22.000.000 VNĐ
Máy chà rửa đánh bóng sàn BMD 1000S 12 tháng 1.162$ = 24.280.000 VNĐ
Máy chà sàn CYCLONE S380 12 tháng 1.170$ = 24.450.000 VNĐ
Máy chà sàn Cyclone S350 12 tháng 1.175$ = 24.560.000 VNĐ
Máy chà sàn Tennant FM-43-SS 12 tháng 1.177$ = 24.590.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp Cleon BP-16SA 12 tháng 1.287$ = 26.900.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp IZI-500 12 tháng 1.292$ = 27.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Tennant FM-51-SS 12 tháng 1.337$ = 27.950.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BD 17/5 C 12 tháng 1.353$ = 28.270.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp Tennant 2120 12 tháng 1.445$ = 30.200.000 VNĐ
Máy chà sàn – thảm công nghiệp Fiorentini JOLLY 17 12 tháng 1.447$ = 30.250.000 VNĐ
Máy chà sàn AIRGREEN AG-77 12 tháng 1.501$ = 31.375.000 VNĐ
Máy chà sàn đa chức năng Numatic NPR-1523 12 tháng 1.529$ = 31.950.000 VNĐ
Máy chà sàn karcher DBP 43/450C 12 tháng 1.588$ = 33.180.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BR 30/4 C Adv 12 tháng 1.636$ = 34.190.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp SE-CLEAN SC-2A (dùng dây điện 12 tháng 1.675$ = 35.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp AIRGREEN AG-79 12 tháng 1.675$ = 35.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp SE-CLEAN SC1A 12 tháng 1.675$ = 35.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Camry BF-537 12 tháng 1.687$ = 35.250.000 VNĐ
Máy chà sàn công nghiệp Karcher BDS 43/150C 12 tháng 1.768$ = 36.950.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher PUZZI 200 12 tháng 1.837$ = 38.400.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BRS 40/1000 C 12 tháng 1.869$ = 39.060.000 VNĐ
Máy chà rửa sàn liên hợp Numatic TTQ-1535S 12 tháng 1.935$ = 40.450.000 VNĐ
Máy chà sàn CLEANVAC E4501 12 tháng 1.957$ = 40.900.000 VNĐ
Máy mài sàn Gadlee M-18XL 12 tháng 1.962$ = 41.000.000 VNĐ
Máy chà sàn CLEANVAC SC-4001 12 tháng 1.986$ = 41.500.000 VNĐ
Máy chà sàn đa chức năng Numatic NRU-1500 12 tháng 2.022$ = 42.250.000 VNĐ
Máy chà sàn NSS-Galaxy 12 tháng 2.024$ = 42.300.000 VNĐ
Máy giặt thảm Hiclean HC 537 12 tháng 2.033$ = 42.500.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp CleanTech CT 198 12 tháng 2.067$ = 43.200.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn Fiorentini HS 1500 12 tháng 2.079$ = 43.450.000 VNĐ
Máy chà sàn SB 43 PLUS HD 12 tháng 2.080$ = 43.480.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC 500 12 tháng 2.081$ = 43.500.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC 550 12 tháng 2.098$ = 43.850.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini REM 380 12 tháng 2.132$ = 44.550.000 VNĐ
Máy chà sàn Cyclone S43 12 tháng 2.165$ = 45.250.000 VNĐ
Máy chà sàn & giặt thảm OB45200- Truvox 12 tháng 2.167$ = 45.300.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp ChaoBao XD650M 12 tháng 2.225$ = 46.500.000 VNĐ
Máy chà sàn hạng nặng Cyclone G680 12 tháng 2.256$ = 47.150.000 VNĐ
Máy chà sàn NSS-MUSTANG 17 12 tháng 2.344$ = 49.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BD 530 Ep Classic 12 tháng 2.358$ = 49.280.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp TT 3450S 12 tháng 2.390$ = 49.960.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn BDS 43/Duo C 6 tháng 2.392$ = 50.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp CLEANVAC E7501 12 tháng 2.409$ = 50.350.000 VNĐ
Máy chà rửa sàn liên hợp Numatic TT-4550S 12 tháng 2.438$ = 50.950.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BDP 50/1500 C Ep 12 tháng 2.474$ = 51.700.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BR 40/10 C Adv 12 tháng 2.526$ = 52.800.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn NSS Mustang 1500 12 tháng 2.541$ = 53.100.000 VNĐ
Máy chà sàn tốc độ cao Tennant BR-1600-NDC 12 tháng 2.560$ = 53.500.000 VNĐ
Máy chà sàn tốc độ cao Tennant BR-2000-DC 12 tháng 2.593$ = 54.200.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn BDP 43/410 C 6 tháng 2.627$ = 54.900.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini ICM-18E 12 tháng 2.701$ = 56.450.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini DELUX 350E 12 tháng 2.768$ = 57.850.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini DELUX 350B 12 tháng 2.770$ = 57.900.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Hiclean HC 500B 12 tháng 2.885$ = 60.300.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp LAVA 35C 12 tháng 2.916$ = 60.950.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp SE-CLEAN SC4A 12 tháng 3.096$ = 64.700.000 VNĐ
Máy chà sàn tốc độ cao Tennant 2370 12 tháng 3.100$ = 64.800.000 VNĐ
Máy chà sàn CLEANVAC B7501 12 tháng 3.215$ = 67.200.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant L2 12 tháng 3.227$ = 67.450.000 VNĐ
Máy chà sàn tự động Karcher BD 40/25 C Ep 12 tháng 3.349$ = 70.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Ghibli Junior 38 - Electric 12 tháng 3.589$ = 75.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp ERM I 2480 12 tháng 3.708$ = 77.500.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini ICM-18B 12 tháng 3.749$ = 78.350.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini N45E 12 tháng 3.754$ = 78.450.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Fiorentini N45B New 12 tháng 3.969$ = 82.950.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp LAVA 501C 12 tháng 4.115$ = 86.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Ghibli Junior 38 - Battery 12 tháng 4.187$ = 87.500.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp ERM B 2480 12 tháng 4.187$ = 87.500.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp YAKATI YKT-510B 12 tháng 4.206$ = 87.900.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp LAVA 501B 12 tháng 4.390$ = 91.750.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp LAVA 54C 12 tháng 4.833$ = 101.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T3e-43cm 12 tháng 4.880$ = 102.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T3e-50cm 12 tháng 5.167$ = 108.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Lava 542B 12 tháng 5.191$ = 108.500.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BR 45/40 C Ep 12 tháng 5.263$ = 110.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T3-43cm 12 tháng 5.478$ = 114.500.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T3–50cm 12 tháng 5.737$ = 119.900.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp LAVA 54B 12 tháng 6.842$ = 143.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher B 40 W Bp Dose 12 tháng 7.158$ = 149.600.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Fiorentini Pinky 26 12 tháng 7.368$ = 154.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini Pinky 32 12 tháng 8.112$ = 169.550.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Lavor R 66BT 12 tháng 8.533$ = 178.350.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T5e-61cm 12 tháng 9.565$ = 199.900.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher B 60 W Bp 12 tháng 10.045$ = 209.950.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher B 60 W Bp Dose 12 tháng 10.387$ = 217.090.000 VNĐ
Xe chà sàn OMM-560 12 tháng 11.244$ = 235.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BD 50/40 RS BP 12 tháng 11.837$ = 247.385.000 VNĐ
Xe chà sàn SE-Clean SC-2010 12 tháng 12.153$ = 254.000.000 VNĐ
Xe chà sàn liên hợp Hiclean HC 2009 12 tháng 12.344$ = 258.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher B 80 W Bp Dose 12 tháng 13.385$ = 279.750.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Fiorentini ET/65R 12 tháng 14.282$ = 298.500.000 VNĐ
Máy đánh sàn có người lái Lava 2060B 12 tháng 14.713$ = 307.500.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp OMM Stile 700 12 tháng 16.268$ = 340.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn có người lái Lava 3085B 12 tháng 18.325$ = 383.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T7–65cm 12 tháng 18.660$ = 390.000.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BD 60/95 RS Bp (wet) 12 tháng 19.548$ = 408.550.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp OMM MAGNUM 1000 12 tháng 21.292$ = 445.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Lavor XS 75 12 tháng 22.055$ = 460.950.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp Fiorentini SMILE 75M 12 tháng 25.263$ = 528.000.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Fiorentini ICM-34UE 12 tháng 33.397$ = 698.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T16 12 tháng 37.751$ = 789.000.000 VNĐ
Máy chà sàn karcher BD 100/250 R BP 12 tháng 42.254$ = 883.100.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn Hiclean HC-1500R 12 tháng 837.365$ = 17.500.935.000 VNĐ
Máy đánh bóng sàn HICLEAN HC 1500 18 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp Fiorentini ICM 42TD 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp Fiorentini ICM 42TB 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp Fiorentini ICM 60TD 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp Fiorentini ICM 60TB 12 tháng Call
Xe chà sàn ngồi lái Fiorentini Smile 70M 12 tháng Call
Xe chà sàn ngồi lái Fiorentini Smile 70T 12 tháng Call
Máy chà sàn ngồi lái Fiorentini Smile 70 SM 12 tháng Call
Xe chà sàn ngồi lái Fiorentini Smile 70 ST 12 tháng Call
Xe chà sàn ngồi lái Fiorentini Smile 75T 12 tháng Call
Máy chà sàn Fiorentini ET 65 12 tháng Call
Xe chà sàn ngồi lái Fiorentini Terminator 1000 12 tháng Call
Xe chà sàn ngồi lái Fiorentini Terminator 1000R 12 tháng Call
Máy chà sàn tự động NSS-WR 2008AE 12 tháng Call
Máy chà sàn LAVAMATIC BT 810 12 tháng Call
Máy chà sàn LAVAMATIC 451 B 12 tháng Call
Máy cọ rửa sàn liên hợp VIPER FANG 20 12 tháng Call
Máy chà sàn AT 154 12 tháng Call
Máy chà sàn & giặt thảm OB501500- Truvox 12 tháng Call
Máy đánh bóng sàn Hiclean HC - 1500C 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp ERM 2012 12 tháng Call
Máy chà sàn - SDM 43-180 12 tháng Call
Máy chà sàn - PS 333A 12 tháng Call
Máy chà sàn - SD 43-165 12 tháng Call
Máy chà sàn - 421C 12 tháng Call
Máy chà sàn -510B/510B-3 12 tháng Call
Máy chà sàn Dùng ắc quy Nilfisk- SC 350 12 tháng Call
Máy chà sàn, hút nước - CA 331 12 tháng Call
Máy chà sàn, hút nước - CA 240 12 tháng Call
Máy chà sàn, hút nước - CA 330 12 tháng Call
Máy chà sàn, hút nước - BA 340 12 tháng Call
Máy chà sàn, hút nước - CA 340 12 tháng Call
Máy chà sàn, hút nước - CA 340ET 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp - CA 410 0 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp - BA 410 12 tháng Call
Máy chà sàn - SD 43-400 12 tháng Call
Máy chà sàn - SDM 43-450 12 tháng Call
Máy chà sàn - 545 12 tháng Call
Máy chà sàn hai tốc độ - SDM 43 DUO 12 tháng Call
Máy chà sàn Dùng ắc quy - SC 800 12 tháng Call
Máy chà sàn hút nước dùng ắc quy BA 755 12 tháng Call
Máy chà sàn hút nước dùng ắc quy BA 755C 12 tháng Call
Máy chà sàn hút nước dùng ắc quy BA-855 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy - BA 651 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy - BA 751 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy - BA 851 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy - BA 625 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy - BA 725 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy - BA 825 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có lái - BR 601 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có lái - BR 651 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có lái - BR 751 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có lái - BR 751C 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có lái - BR 600S 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có lái - BR 700S 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có lái - BR 800S 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp có lái - BR 850S 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp có lái - BR 950S 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp có lái - BR 1050S 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp có lái - BR 1100 12 tháng Call
Xe chà sàn liên hợp có lái - BR 1300 12 tháng Call
Xe liên hợp quét, chà, hút khô - CR 1200B 12 tháng Call
Xe liên hợp quét, chà, hút khô - CR 1200 LPG 12 tháng Call
Xe liên hợp quét, chà, hút khô - CR 1400 LPG 12 tháng Call
Máy đánh bóng dùng điện - SDM 43-900 12 tháng Call
Máy đánh bóng dùng điện - US1500 12 tháng Call
Máy đánh bóng dùng điện - SDM 53-1500 10 tháng Call
Máy đánh bóng đẩy sau dùng ắc quy - UHB 51-1500 12 tháng Call
Máy đánh bóng có lái dùng ắc quy - UHR 70-1700 12 tháng Call
Xe quét - SR 1800S 2WD 12 tháng Call
Máy chà sàn tạ Hiclean HC17 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp Ghibli 45 M 45 12 tháng Call
Máy chà sàn Nilco 401 Standard 12 tháng Call
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T2 12 tháng Call
Máy đánh bóng sàn Monomatic HS 12 tháng Call
Máy đánh bóng sàn Monomatic US 12 tháng Call
Máy chà sàn Wetrok Monomatic I 12 tháng Call
Máy chà sàn Monomatic DS 12 tháng Call
Máy chà sàn Monomatic LS 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp T3e+ec+H2O+left 12 tháng Call
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T3e_right 12 tháng Call
Máy đánh sàn liên hợp Tennant T5 12 tháng Call
Xe lau nhà KWMB 1400 12 tháng Call
Xe đẩy làm buồng JC 2300 12 tháng Call
Máy lau sàn công nghiệp Lavor SDM 45G 15 - 100 12 tháng Call
Máy chà sàn công nghiệp Lavor SDM 45G 15 – 130 12 tháng Call
Máy chà sàn Kacher 51/180 C Adv 12 tháng Call
Máy chà sàn Kacher 33/180 C Adv 12 tháng Call
Máy chà sàn Karcher BDS 43/180 C ADV 12 tháng Call
Máy chà sàn tạ - đánh bóng đá VF18HD 12 tháng Call
Máy chà sàn GREENCLEAN XD3A 12 tháng Call
Máy chà sàn, thảm GREENCLEAN GC-175 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp GREENCLEAN GC-4A 12 tháng Call
Máy mài sàn Changge Huaqiang DMS350 12 tháng Call
Máy đánh sàn Tennant T20 12 tháng Call
Máy chà sàn công nghiệp Tennant FM43SS 12 tháng Call
Máy mài sàn KARVA ZW1-006 12 tháng Call
Máy chà sàn GADLEE 75RS 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp Fiorentini I32NF 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp CHAO BAO CB-461C 12 tháng Call
Máy đánh sàn Tennant 7080 12 tháng Call
Máy đánh sàn Tennant 7100 12 tháng Call
Máy đánh sàn Tennant T15 12 tháng Call
Máy đánh sàn Tennant 7300 12 tháng Call
Máy chà sàn CLEANVAC SC 42 12 tháng Call
Máy đánh bóng sàn BD 53 1100 6 tháng Call
Máy đánh sàn tốc độ chậm BDS 33/190 C 6 tháng Call
Máy chà sàn đa chức năng Numatic NPR-1515 16 tháng Call
Máy chà sàn Airgreen AG-172 12 tháng Call
Máy chà sàn Amtek AT 175 12 tháng Call
Máy đánh bóng sàn tốc độ cao Amtek AT 1500 12 tháng Call
Máy chà sàn Taski - Ergodisc Duo 6 tháng Call
Máy chà sàn TASKI ERGODISC 165 6 tháng Call
Máy đánh bóng sàn NSS Charger 2500 12 tháng Call
Máy chà sàn đơn SB - 143 12 tháng Call
Máy chà sàn đơn 143TS 12 tháng Call
Máy chà sàn đơn ERM-41 12 tháng Call
Máy chà sàn đơn ERM 42 12 tháng Call
Máy chà sàn đơn ERM 42D 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp Winer 38E 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp 80D 70 12 tháng Call
Máy chà liên hợp Karcher BD 40/25 C Bp 12 tháng Call
Máy chà sàn Karcher BD 40/12 C Bp Pack 12 tháng Call
Xe chà sàn Karcher B 90 R Classic Bp 12 tháng Call
Xe chà sàn Karcher BR 100/250 R Bp 12 tháng Call
Xe chà sàn ngồi lái IZI-2007 12 tháng Call
Quạt thổi khô thảm 3 tốc độ LL 535 12 tháng Call
Quạt thổi khô thảm 3 tốc độ VIPER WT3SPDG 12 tháng Call
Máy chà sàn – thảm công nghiệp CLEAN TECH CT 168 12 tháng Call
Máy chà sàn – thảm công nghiệp CLEAN TECH CT 169 0 tháng Call
Máy chà sàn – thảm công nghiệp CLEAN TECH CT 170 12 tháng Call
Máy chà sàn tạ CLEAN TECH CT 178 12 tháng Call
Máy chà sàn – thảm công nghiệp CLEAN TECH CT 3A 12 tháng Call
Máy đánh bóng sàn CleanTech CT 1500Y 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp có người ngồi lái CleanTech C 12 tháng Call
Máy chà sàn Jielimei JLM-BF524 12 tháng Call
Máy chà sàn Jielimei JLM-YB767 12 tháng Call
Máy chà sàn Jielimei JLM-776 12 tháng Call
Máy chà sàn Teklife SW320 12 tháng Call
Máy quét sàn Tandem KSV-910 12 tháng Call
Máy quét sàn Tandem KSE-1000 12 tháng Call
Máy chà sàn liên hợp Fiorentini Delux 43E 12 tháng Call
Máy chà sàn KLINDEX RUNNER18 12 tháng Call
Máy cọ rửa sàn liên hợp IPC Portotecnica PSD 375E 12 tháng Call
Máy chà sàn đơn ChaoBao BD1A 12 tháng Call
Máy chà sàn đa năng BD2A 12 tháng Call
Máy chà sàn công nghiệp GAOMEI FC-2017 12 tháng Call
Máy chà sàn Teklife TL002 12 tháng Call
Máy đánh bóng tốc độ cao Green Clean GC-528 12 tháng Call
Máy đánh bóng tốc độ cao BY786 12 tháng Call