Cập nhật : 04/09/2014 10:26:35 SA

Máy chấm công Kimi KM320

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

- In kim
- Tốc độ chấm thẻ nhanh hơn: 30 thẻ/phút.
- In 2 màu, phân biệt đi trể về sớm và đi đúng giờ.
- Tự động chuyển cột.
- Phân biệt mặt thẻ.
- Tự động kéo thẻ và đẩy thẻ lên.
- Có chuông báo giờ tan ca bên trong và có thể kết nối với chuông ngoài.
- Đồng hồ Analog và màn hình LCD.
- Có pin lưu chương trình đến 5 năm
- Thích hợp văn phòng, công ty, xưởng sản xuất, khách sạn, nhà hàng, karaoke

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Ruy băng máy chấm công Ronald Jack 0 tháng 12$ = 250.000 VNĐ
Máy chấm công WISE EYE WSE-61D 12 tháng 112$ = 2.350.000 VNĐ
Máy chấm công WISE EYE WSE-7500D 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy Thẻ Giấy Wise Eye WSE-2600A 12 tháng 124$ = 2.600.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600D 12 tháng 132$ = 2.750.000 VNĐ
Máy chấm công Timmy MD-80B 12 tháng 133$ = 2.790.000 VNĐ
Máy chấm công WISE EYE WSE-7500A 12 tháng 136$ = 2.850.000 VNĐ
Máy chấm công Umei RJ-2200A 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Osin O-960 12 tháng 141$ = 2.950.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700 12 tháng 141$ = 2.950.000 VNĐ
Máy chấm công Seiko QR-350 12 tháng 142$ = 2.970.000 VNĐ
Máy chấm công Umei RJ-2300A 12 tháng 146$ = 3.050.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Osin O-3300 12 tháng 148$ = 3.100.000 VNĐ
Máy chấm công DSB TR-6A 12 tháng 151$ = 3.150.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6B 12 tháng 151$ = 3.150.000 VNĐ
Máy chấm công Timmy LC-10B 12 tháng 151$ = 3.150.000 VNĐ
Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200N 12 tháng 152$ = 3.180.000 VNĐ
Máy chấm công Umei NE-6000 12 tháng 153$ = 3.200.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Nideka T-7B 12 tháng 156$ = 3.250.000 VNĐ
Máy chấm công Kimi KM520 12 tháng 156$ = 3.260.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy JM-168 12 tháng 158$ = 3.300.000 VNĐ
Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200A 12 tháng 158$ = 3.300.000 VNĐ
Máy chấm công Umei RJ-2300N 12 tháng 160$ = 3.350.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Metron MD-20B 12 tháng 163$ = 3.400.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Metron TR-868 12 tháng 163$ = 3.400.000 VNĐ
Máy chấm công Timmy 6SB 12 tháng 165$ = 3.440.000 VNĐ
Máy chấm công Umei NE-5000 12 tháng 165$ = 3.450.000 VNĐ
Máy chấm công Lishan JM-6200AK 12 tháng 167$ = 3.490.000 VNĐ
Máy chấm công Kimi KM320 12 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy JM188 12 tháng 171$ = 3.580.000 VNĐ
Máy chấm công Lishan UST-8000A 12 tháng 175$ = 3.650.000 VNĐ
Máy chấm công UMEI RJ-2200N 12 tháng 182$ = 3.800.000 VNĐ
Máy chấm công TimeMaster TM-720 12 tháng 182$ = 3.800.000 VNĐ
Máy chấm công in kim TimeMaster TM-920 12 tháng 183$ = 3.835.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Robotron RT-90 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Máy chấm công Seiko QR 550 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Máy chấm công Seiko QR-6550 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Máy chấm công Seiko QR-6560 12 tháng 187$ = 3.900.000 VNĐ
Máy chấm công in kim NeedTek UT-7600 12 tháng 189$ = 3.950.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Metron T-88 12 tháng 191$ = 4.000.000 VNĐ
Máy chấm công Ronald Jack RJ3300A 12 tháng 194$ = 4.050.000 VNĐ
Máy chấm công bằng thẻ giấy NINRIN R9A 12 tháng 199$ = 4.150.000 VNĐ
Máy chấm công Ronald Jack 3300N 12 tháng 206$ = 4.300.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy MindMan M-200AB 12 tháng 210$ = 4.380.000 VNĐ
Máy chấm công in kim Coper 320A 12 tháng 213$ = 4.450.000 VNĐ
Máy chấm công Umei CD-9820 12 tháng 213$ = 4.450.000 VNĐ
Máy chấm công Seiko QR-6561 12 tháng 215$ = 4.500.000 VNĐ
Máy chấm công TIMMY T-200A 12 tháng 218$ = 4.550.000 VNĐ
Máy chấm công Ronald Jack RJ-880 12 tháng 220$ = 4.590.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy MindMan M-200DB 12 tháng 220$ = 4.590.000 VNĐ
Máy chấm công Timmy T-180S 12 tháng 224$ = 4.690.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Metron NU-81 12 tháng 234$ = 4.900.000 VNĐ
máy chấm công thẻ giấy Coper Minitiger 12 tháng 249$ = 5.200.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy MindMan M-960A 12 tháng 254$ = 5.300.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Kings Power KP-970A 12 tháng 289$ = 6.050.000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy COPER S-280A 12 tháng 349$ = 7.300.000 VNĐ
Máy chấm công Timepower QR-52A 12 tháng Call
Máy chấm công WEMAX WE2810A 12 tháng Call
Máy chấm công thẻ giấy WEMAX WE9300 12 tháng Call
Máy chấm công thẻ giấy Osin O-200P 12 tháng Call
Máy chấm công thẻ giấy MindMan KP-210AB 12 tháng Call
Máy chấm công thẻ giấy COPER S-300A 12 tháng Call
Máy chấm công thẻ giấy COPER S-320A 12 tháng Call
Máy chấm công thẻ giấy COPER S-280B 12 tháng Call
Máy chấm công bằng thẻ giấy AMANO EX3500N 12 tháng Call
Máy chấm công bằng thẻ giấy AMANO BX1600 12 tháng Call
Máy chấm công bằng thẻ giấy AMANO EX9000 12 tháng Call
Máy chấm công bằng thẻ giấy AMANO BX6000 12 tháng Call
Máy chấm công bằng thẻ giấy CROWN 960B 12 tháng Call
Máy chấm công thẻ giấy MindMan M-960 12 tháng Call
Máy chấm công RoBotron RT156 12 tháng Call
Máy chấm công Coper 260 12 tháng Call
RIBBON RJ3300 0 tháng Call
Thẻ giấy chấm công 0 tháng Call
Giá để thẻ chấm công RP-50 0 tháng Call