Cập nhật : 22/10/2012 11:03:36 SA

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 605

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Các tính năng chính:

Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường

Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ số) .

Hiển thị 09 số gọi đi ( 16 chữ số ).

Kiểm tra, xóa, gọi lại số gọi đến và gọi đi. ( UP/ DOWN)

Chức năng quay số Đa tần/ thập phân ( Tone/ Pulsse).

Tự động điền thêm mã vùng và mã số di động vào số máy bạn gọi.

Cho biết những cuộc gọi đến mới và tổng số cuộc gọi đi.

Đồng hồ hiển thị ngày giờ thực tế và thời gian của các cuộc gọi.

Tự động gọi lại số gọi đi và gọi đến ( bằng phím BACK).

Khóa đường dài và di động ( khóa đầu 0 bằng chìa khóa).

Chức năng quay số gọi đi gần nhất

Chức năng bảo vệ khi có sét.

Chức năng chống gọi trộm điện thoại khi có máy khác câu trộm.

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Điện Thoại Cố Định Alcatel TEMPORIS RETRO 12 tháng 26$ = 550.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 507 12 tháng 100$ = 2.080.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 307 12 tháng 103$ = 2.145.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318C 12 tháng 103$ = 2.145.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318B 12 tháng 103$ = 2.145.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 305 12 tháng 103$ = 2.145.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319C 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 605 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 501 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 306 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 505A 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 509 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 515 12 tháng 103$ = 2.150.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 302A 12 tháng 107$ = 2.245.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 320D 12 tháng 108$ = 2.250.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 320E 12 tháng 109$ = 2.270.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319D 12 tháng 112$ = 2.335.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319B 12 tháng 113$ = 2.365.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 701 12 tháng 114$ = 2.385.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 320E 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 313 12 tháng 118$ = 2.465.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319A 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318A 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 317C 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 317B 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 316B 36 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 201B 12 tháng 124$ = 2.585.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 315C 12 tháng 124$ = 2.600.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 204 12 tháng 127$ = 2.650.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 311A 12 tháng 132$ = 2.750.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 311D 12 tháng 132$ = 2.750.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 557 12 tháng 133$ = 2.780.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 314C 12 tháng 134$ = 2.800.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 522 12 tháng 136$ = 2.850.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 908 0 tháng 137$ = 2.860.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY -320A 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ
Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 316A 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ