Cập nhật : 08/06/2018 9:22:44 SA

Máy ép plastic FEG 332-1 (A3)

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Dòng điện: 220V, 50Hz
Mức tiêu thụ 450W
Độ rộng tối đa cửa 332mm.
Độ rộng tối đa tấm nhựa từ 75 đến 200Mic.
Sử dụng 04 con lăn.
Tốc độ cán 300mm/phút
Nhiệt độ từ 90o C đến 150o C.
Thời gian khởi động từ 5 đến 6 phút.
Kích thước máy: 450*168*102
Trọng lượng: 3.4kg

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy ép Plastic FEG 240 -2 (A4) 12 tháng 43$ = 900.000 VNĐ
Máy ép plasitc H-Pec L42 (khổ A4) 12 tháng 47$ = 990.000 VNĐ
Máy ép Plastic FEG 330-4(A3) 12 tháng 48$ = 1.000.000 VNĐ
Máy ép Plastic FEG 380 12 tháng 49$ = 1.020.000 VNĐ
Máy ép plastic FEG 280 12 tháng 52$ = 1.080.000 VNĐ
Máy ép Plastic FEG 240-4 (A4) 12 tháng 53$ = 1.100.000 VNĐ
Máy ép plastic FEG 242-1 (A4) 12 tháng 54$ = 1.120.000 VNĐ
Máy ép nhựa Alfa LM808 12 tháng 54$ = 1.120.000 VNĐ
Máy ép plastic FEG 240-1(A4) 12 tháng 57$ = 1.200.000 VNĐ
Máy ép plastic FEG 330-2 (A3) 12 tháng 59$ = 1.230.000 VNĐ
Máy ép Plastic IBICO PouchMaster 9 12 tháng 62$ = 1.300.000 VNĐ
Máy ép GBC CLA402 12 tháng 63$ = 1.320.000 VNĐ
Máy ép plastic FEG 320-1 (A3) 12 tháng 66$ = 1.380.000 VNĐ
Máy ép INNO 800 12 tháng 73$ = 1.530.000 VNĐ
Máy ép Plastic FEG 330-1 (A3) 12 tháng 78$ = 1.630.000 VNĐ
Máy ép plastic Alfa LS230F 12 tháng 79$ = 1.650.000 VNĐ
Máy ép Plastic H-Pec L32 (A3) 12 tháng 79$ = 1.650.000 VNĐ
Máy ép Plastic IBICO PouchMaster 12 khổ A3 12 tháng 81$ = 1.700.000 VNĐ
Máy ép GBC CLA302 12 tháng 82$ = 1.720.000 VNĐ
Máy ép plastic INNO 2100 12 tháng 87$ = 1.820.000 VNĐ
Máy ép plastic DSB 235-TP 12 tháng 92$ = 1.930.000 VNĐ
Máy ép plastic LAMI SG 320 (khổ A3) 12 tháng 100$ = 2.100.000 VNĐ
Máy ép Plastic IBICO PouchMasterPQ khổ A3 12 tháng 103$ = 2.160.000 VNĐ
Máy ép plastic Alfa LF330S 12 tháng 104$ = 2.180.000 VNĐ
Máy ép plastic Laminator YT320 12 tháng 105$ = 2.200.000 VNĐ
Máy ép plastic H-Pec L34 (A3) 12 tháng 107$ = 2.230.000 VNĐ
Máy ép plastic PDA3-330C (A3) 12 tháng 110$ = 2.300.000 VNĐ
Máy ép plastic LAMI LQ 320 (khổ A3) 12 tháng 110$ = 2.300.000 VNĐ
Máy ép Plastic HPEC F9051 12 tháng 111$ = 2.330.000 VNĐ
Máy ép plastic FEG 332-1 (A3) 12 tháng 120$ = 2.500.000 VNĐ
Máy ép plastic FGK 320 12 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Máy ép plastic LBS 700 12 tháng 132$ = 2.750.000 VNĐ
Máy ép nhựa Alfa LS330F 12 tháng 134$ = 2.800.000 VNĐ
Máy ép plastic SUNTECH LM–1800 12 tháng 136$ = 2.840.000 VNĐ
Máy ép plastic SUNTECH LM–2800 12 tháng 139$ = 2.900.000 VNĐ
Máy ép nhựa Alfa LMA333 12 tháng 141$ = 2.950.000 VNĐ
Máy ép nhựa Alfa MQ320 12 tháng 151$ = 3.150.000 VNĐ
Máy ép HEATSEAL H220 (New 2012) 12 tháng 160$ = 3.350.000 VNĐ
Máy ép nhựa GBC H212 12 tháng 164$ = 3.420.000 VNĐ
Máy ép plastic Ledco XL-27 110V 12 tháng 165$ = 3.440.000 VNĐ
Máy ép plastic Kobra 320 12 tháng 170$ = 3.550.000 VNĐ
Máy ép plastic DSB SO GOOD 230 SUPER 12 tháng 172$ = 3.590.000 VNĐ
Máy ép plastic Ledco XL-44 110V 12 tháng 172$ = 3.600.000 VNĐ
Máy ép plastic SoGood 330S 12 tháng 180$ = 3.762.000 VNĐ
Máy ép plastic FGK 450 (A2) 12 tháng 173$ = 3.610.000 VNĐ
Máy ép plastic DSB FL-906 12 tháng 175$ = 3.650.000 VNĐ
Máy ép plastic Lamiart 3205 12 tháng 189$ = 3.950.000 VNĐ
Máy ép Plastic GBC Heatseal H312 (312) 12 tháng 200$ = 4.180.000 VNĐ
Máy ép plastic GBC H318 12 tháng 203$ = 4.250.000 VNĐ
Máy ép plastic DSB 330-LCD 12 tháng 206$ = 4.300.000 VNĐ
Máy ép plastic DSQ330 12 tháng 218$ = 4.556.200 VNĐ
Máy ép nhựa GBC H312 12 tháng 210$ = 4.380.000 VNĐ
Máy ép plastic PDA3-330TL (A3) 12 tháng 263$ = 5.500.000 VNĐ
Máy ép Plastic HEATSEAL H425 12 tháng 266$ = 5.550.000 VNĐ
Máy ép plastic GBC Heatseal 425 (A3) 12 tháng 267$ = 5.580.000 VNĐ
Máy ép plastic DSB 330-ARP 12 tháng 363$ = 7.580.000 VNĐ
Máy ép nhựa GBC H535 Turbo 12 tháng 653$ = 13.650.000 VNĐ
Máy ép SG 320 (khổ A3) 12 tháng Call
Máy ép Plastic ROBOTRON A3-330C 12 tháng Call
Máy ép plastic DSB SOGOOD 230S 12 tháng Call
Máy ép plastic DSB SO GOOD 330 SUPER 12 tháng Call
Máy ép plastic FGK 650 (A1) 12 tháng Call
Máy ép plastic TM 320 12 tháng Call
GBC PouchMaster 12 12 tháng Call
Máy ép plastic GBC PouchMaster 9 12 tháng Call
Máy ép plastic PouchMaster PQ 12 tháng Call
Máy ép nhựa LMA4-V 12 tháng Call
Máy ép plastic DSB FL-806 12 tháng Call
Máy ép plastic INNO LM-3300 12 tháng Call
Máy ép plastic INNO LM-3300E 12 tháng Call
Máy ép plastic DSB HQ-235 12 tháng Call
Máy ép plastic DSB SO GOOD 230 SUPER 12 tháng Call