Cập nhật : 28/04/2014 9:22:44 SA

Máy gặt đập liên hợp Iseki HA442

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuậtSản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP VNAGR-GĐLH1000 12 tháng 5.981$ = 125.000.000 VNĐ
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP VNAGR-GĐLH1000 12 tháng 5.981$ = 125.000.000 VNĐ
Máy gặt đập liên hợp Lion 4LZ 2.5A 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC-35 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar AW82 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HF 433 0 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar CA-455 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp KUBOTA R1-351 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki 558 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA442 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 70 12 tháng Call
Máy gặp đập liên hợp NT-689D 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar GC447 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar AG467 đời mới 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar GC 695 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar GC70 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar GC 580 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar GC80 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar CS21 12 tháng Call
Máy gặt lúa mini 4L-0.7 12 tháng Call
Máy Gặt Đập CHERY 70 12 tháng Call
Máy Gặt Đập John Dee r40 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4lz-130 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 1M8 12 tháng Call
Máy gặt lúa KUBOTA R1-71 12 tháng Call
Máy gặt lúa ISEKI HF322G 12 tháng Call
Máy gặt lúa YANMAR CA475G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp FOTON LOVOL DB200 24 tháng Call
Máy gặt đạp liên hợp ISEKI 441 12 tháng Call
Máy gặt liên hợp kubota R1-40 12 tháng Call
Máy gặt liên hợp ISEKI 433 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA60G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar CA355G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Mitsubishi VY48 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota SR M32 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Mitsubishi MC5000G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota R1-55 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar CA600 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HL407 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA36G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA60 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar CA750 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota AX85A 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki JAPAN5 HJ575G 12 tháng Call
GẶT ĐẬP LIÊN HỌP YANMAR MAX 6 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota SR65 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HL507G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA50 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA440 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota R1-55G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA448G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HJ682 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Mitsubishi MC6000 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HA442G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Iseki HJ682G 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp MGD01 12 tháng Call
Máy gặt liên hợp kubota R1-551 0 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp mini KP4LZ-0.3 12 tháng Call
Máy gặt Vikyno MCL 120-T 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp VNAGR-GDLH1600 12 tháng Call
Máy gặt lúa liên hợp VNAGR-GDLH1300 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp VNAGR-GDLH1000 12 tháng Call
Máy gặt UMC - 2009 12 tháng Call
Máy gặt UMC - 2005 12 tháng Call
Máy gặt UMC - 2008 12 tháng Call
Máy gặt UMC - 2007 12 tháng Call
Máy gặt UMC - 2006 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp FOTON LOVOL DC138 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp MGĐ-320 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp MGĐ160 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp MGĐ120 12 tháng Call
Máy cắt lúa xếp dãy VPR120 12 tháng Call
Máy gặt lúa liên hoàn 4L-0.5 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4LBZ-150 (1,45m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4LZ-1.0 (1,2m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4LZ-2.3 (2,18m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4LZ-1.0 (1.36m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4LZ-10A(1.52m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4LZ-2.0/1.8 (1,8 - 2m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp HB110 12 tháng Call
Máy cắt tuốt liên hợp R1-350 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp DSM55 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp 4LZ-160B (1,6m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp DH138 12 tháng Call
Máy gặt lúa xếp dãy GX150 12 tháng Call
MÁY GẶT LÚA XẾP DÃY GX120 12 tháng Call
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP GĐ1.4 (1.4m) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp GĐ1.6 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp GĐ1.8 12 tháng Call
Máy Gặt Đập Liên Hợp GĐ2.0 12 tháng Call
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP 4ISZ-2.0 12 tháng Call
Máy gặt liên hợp HU6500G 12 tháng Call
Máy gặt liên hợp KC 475 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC60 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC-95 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Bilang 4LZ-1.5 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota R1-35 (SKYROAD 35) 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Bilang 4LZ-2.3 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Kubota PRO 688Q 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Bilang 4LZ-2.8 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Bilang 4LZ-2.0 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp ISEKI UMC 2.0 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp ISEKI 3700 12 tháng Call
Máy gặt đập liên hợp Yanmar Max 5 12 tháng Call
Máy gặt Đập Lucky Star 4LL-2.0D 12 tháng Call