Cập nhật : 08/07/2013 3:18:03 CH

Máy hủy Primo 1200S

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

  • Kiểu hủy : Hủy sợi
  • Công suất hủy : 13-15 tờ (70g/m2)
  • Kích thước giấy sau hủy : 3.9mm
  • Độ rộng cửa hủy : 225mm
  • Dung tích thùng chứa : 25L
  • Hủy được ghim
  • Kích thước máy : 273x365x500mm
  • Trọng lượng : 6.3Kg
  • Xuất xứ : Đức
  • Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy hủy tài liệu Primo 800 36 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
Máy hủy Primo 800S 12 tháng 172$ = 3.600.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1000S 12 tháng 225$ = 4.700.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1200C 36 tháng 239$ = 5.000.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Primo 900 36 tháng 275$ = 5.750.000 VNĐ
Máy hủy Primo 900S 36 tháng 278$ = 5.800.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Primo 1200 36 tháng 321$ = 6.700.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1200S 36 tháng 325$ = 6.800.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1800S (huỷ sợi) 36 tháng 474$ = 9.900.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1401C (Huỷ vụn) 36 tháng 474$ = 9.900.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1401S (Huỷ sợi) 36 tháng 474$ = 9.900.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1501 (Huỷ sợi) 12 tháng 474$ = 9.900.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Primo 1501 (huỷ vụn) 36 tháng 514$ = 10.750.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Primo 1401 36 tháng 522$ = 10.900.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Primo 1800 36 tháng 550$ = 11.500.000 VNĐ
Máy hủy Primo 2600S 12 tháng 628$ = 13.120.000 VNĐ
Máy hủy Primo 1800C (huỷ vụn) 36 tháng 720$ = 15.050.000 VNĐ
Máy hủy Primo 2600C - Hủy vụn 12 tháng 775$ = 16.200.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Primo 2600 36 tháng 1.110$ = 23.200.000 VNĐ
Máy hủy Primo 2700 (huỷ sợi) 12 tháng 1.495$ = 31.250.000 VNĐ
Máy hủy Primo 3901 (huỷ sợi) 36 tháng 1.555$ = 32.500.000 VNĐ
Máy hủy Primo 3800 (huỷ sợi) 12 tháng 1.651$ = 34.500.000 VNĐ
Máy hủy Primo 3901 (huỷ vụn) 36 tháng 2.105$ = 44.000.000 VNĐ
Máy hủy Primo 4001 (huỷ sợi) 36 tháng 2.124$ = 44.390.000 VNĐ
Máy hủy Primo 4001 (huỷ vụn) 36 tháng 3.565$ = 74.500.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Primo 4201 (hủy vụn) 36 tháng 5.502$ = 115.000.000 VNĐ
Máy hủy Primo 4500 (huỷ vụn) 36 tháng 8.660$ = 181.000.000 VNĐ
Máy hủy Primo 5490 (huỷ sợi) 12 tháng 22.488$ = 470.000.000 VNĐ
Máy hủy Primo 5500 (huỷ vụn) 12 tháng 28.077$ = 586.800.000 VNĐ
Máy hủy Primo 5490C (huỷ vụn) 12 tháng Call
Máy hủy Primo 5401 (huỷ sợi) 12 tháng Call
Máy hủy Primo 5401 (huỷ vụn) 12 tháng Call
Máy hủy Primo 700S 12 tháng Call
Máy hủy tài liệu Primo 2700 (huỷ vụn) 12 tháng Call