Cập nhật : 12/10/2012 10:50:17 SA

Máy khoan từ 6028N (J1c-SH01-28

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

- Công suất ( W ) : 1 480
- Khả năng khoan ( mm ) : 28
- Tốc độ không tải ( rpm ) : 300
- Lực kẹp ( N ) : 13 800
- Nguồn điện : 230V/50Hz

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy bắt vít Pin Ryobi BDX-1 3 tháng 24$ = 500.000 VNĐ
Máy khoan búa (10mm) EG-512 3 tháng 29$ = 600.000 VNĐ
Máy khoan Gomes GB-513 3 tháng 29$ = 600.000 VNĐ
Máy khoan Maktec MT 651 6 tháng 30$ = 630.000 VNĐ
Máy khoan Gomes GB-506 3 tháng 30$ = 635.000 VNĐ
Máy khoan Gomes GB-514 3 tháng 31$ = 640.000 VNĐ
Máy khoan Gomes GB-511 3 tháng 31$ = 650.000 VNĐ
Máy khoan Skil 6538 6 tháng 31$ = 650.000 VNĐ
Máy khoan Gomes GB-515 3 tháng 32$ = 665.000 VNĐ
Máy khoan Skil 6510 6 tháng 36$ = 750.000 VNĐ
Máy khoan Maktec MT 603 6 tháng 36$ = 750.000 VNĐ
Máy khoan búa (13mm) EG-515 3 tháng 37$ = 780.000 VNĐ
Máy khoan búa (13mm) EG-516 3 tháng 40$ = 830.000 VNĐ
Máy khoan búa (13mm) EG-518 3 tháng 40$ = 840.000 VNĐ
Máy khoan búa (13mm) EG-518M 12 tháng 43$ = 900.000 VNĐ
Máy khoan đất (16mm) EG-5116 3 tháng 43$ = 900.000 VNĐ
Máy khoan Bosch GBM 10 RE 6 tháng 43$ = 900.000 VNĐ
Máy khoan Skil 6513 6 tháng 44$ = 929.000 VNĐ
Máy khoan búa 2 tốc độ (13mm) EG-519 3 tháng 48$ = 1.000.000 VNĐ
Máy khoan, vặn vít dùng pin HM9600 6 tháng 53$ = 1.100.000 VNĐ
Máy khoan sắt RYOBI D-110VR 3 tháng 55$ = 1.150.000 VNĐ
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE 6 tháng 55$ = 1.150.000 VNĐ
Máy khoan động lực Skil 6716 (13mm) 6 tháng 55$ = 1.150.000 VNĐ
Máy khoan Bosch GBM 13 RE 6 tháng 59$ = 1.230.000 VNĐ
Máy bắt vít chạy pin EG-12CD 3 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Khoan chuyên 26mm EG-5525 3 tháng 61$ = 1.280.000 VNĐ
Khoan bê tông 26mm EG-2601SRE 3 tháng 62$ = 1.305.000 VNĐ
Máy bắt vít chạy pin EG-14CD 3 tháng 67$ = 1.400.000 VNĐ
Máy khoan búa Makita HP 1630 6 tháng 67$ = 1.400.000 VNĐ
Máy khoan động lực Bosch GSB 16RE 6 tháng 68$ = 1.420.000 VNĐ
Máy khoan Gomes GB-2601SRE 3 tháng 69$ = 1.435.000 VNĐ
Máy vặn vít Makita TD0100 3 tháng 77$ = 1.600.000 VNĐ
Máy bắn vít cầm tay Makita TD0101 3 tháng 79$ = 1.650.000 VNĐ
Máy khoan, vặn vít dùng pin CD9602K 12 tháng 81$ = 1.700.000 VNĐ
Máy bắn vít cầm tay có đèn laser Makita TD0101F 3 tháng 84$ = 1.750.000 VNĐ
Khoan bê tông 38mm EG-580 3 tháng 86$ = 1.790.000 VNĐ
Máy khoan bê tông Skil 1715 6 tháng 89$ = 1.850.000 VNĐ
Máy bắt vít chạy pin RYOBI BD-90 3 tháng 93$ = 1.950.000 VNĐ
Máy khoan tốc độ cao Makita 6501 6 tháng 96$ = 2.000.000 VNĐ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE 6 tháng 97$ = 2.030.000 VNĐ
Máy bắt vít chạy pin RYOBI BD-120 3 tháng 108$ = 2.250.000 VNĐ
Máy bắt vít Makita 6825 3 tháng 115$ = 2.400.000 VNĐ
Khoan bê tông 38mm EG-580A 3 tháng 136$ = 2.850.000 VNĐ
Máy vặn vít Bosch GSR 6-45TE 3 tháng 144$ = 3.020.000 VNĐ
Máy vặn vít Bosch GSR 6-25TE 3 tháng 144$ = 3.020.000 VNĐ
Máy bắt vít Ryobi E-4000A 3 tháng 146$ = 3.050.000 VNĐ
Máy khoan bàn ASAKI AS-030 12 tháng 151$ = 3.150.000 VNĐ
Máy bắt vít Metabo SE2800 3 tháng 153$ = 3.200.000 VNĐ
Máy vặn vít Hitachi W6VA4 3 tháng 156$ = 3.250.000 VNĐ
Máy bắt vít Metabo SE4000 3 tháng 158$ = 3.300.000 VNĐ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE 6 tháng 170$ = 3.550.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM1301BN 12 tháng 175$ = 3.650.000 VNĐ
Máy Khoan bê tông RYOBI ED-263VR 3 tháng 175$ = 3.660.000 VNĐ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE 6 tháng 191$ = 4.000.000 VNĐ
Máy khoan bàn Asaki AS-031 12 tháng 211$ = 4.400.000 VNĐ
Máy vặn vít Makita 6951 3 tháng 213$ = 4.450.000 VNĐ
Máy vặn ốc Makita TW0200 12 tháng 218$ = 4.560.000 VNĐ
Máy vặn ốc Makita TW0350 3 tháng 251$ = 5.250.000 VNĐ
Máy vặn ốc Makita 6905H (12.7mm) 12 tháng 257$ = 5.375.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM1600BNT 12 tháng 284$ = 5.930.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM1600BN 0 tháng 306$ = 6.400.000 VNĐ
Máy vặn ốc Makita 6905B 12 tháng 325$ = 6.800.000 VNĐ
Máy khoan bàn Asaki AS-035 12 tháng 373$ = 7.800.000 VNĐ
Máy khoan bàn Asaki AS-032 12 tháng 378$ = 7.900.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM1603BVB 12 tháng 392$ = 8.190.000 VNĐ
Máy khoan bàn Asaki AS-034 12 tháng 421$ = 8.800.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM1601BN 12 tháng 433$ = 9.050.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM1602BN 12 tháng 433$ = 9.060.000 VNĐ
Máy khoan bàn Asaki AS-036 12 tháng 469$ = 9.800.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM2001BN 12 tháng 488$ = 10.200.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM2002BN 12 tháng 500$ = 10.450.000 VNĐ
Máy vặn ốc Makita TW1000 12 tháng 634$ = 13.250.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM2802BN 12 tháng 646$ = 13.500.000 VNĐ
Máy khoan bàn KTK LG-16A 12 tháng 711$ = 14.850.000 VNĐ
Máy khoan từ Powerbor REVO R322 12 tháng 787$ = 16.450.000 VNĐ
Máy khoan từ FE30 (32mm) 3 tháng 799$ = 16.700.000 VNĐ
Máy khoan bàn D&D RDM16GA 12 tháng 876$ = 18.300.000 VNĐ
Máy khoan bàn Asaki AS-038 12 tháng 900$ = 18.800.000 VNĐ
Máy khoan định vị laser D&D RDM3202BN 12 tháng 909$ = 19.000.000 VNĐ
Máy khoan từ AGP PMD 3530 3 tháng 928$ = 19.400.000 VNĐ
Máy khoan từ AGP MD 350N 12 tháng 928$ = 19.400.000 VNĐ
Máy khoan bàn D&D RDM13G 12 tháng 933$ = 19.500.000 VNĐ
Máy khoan bàn tự động KTK LG-120 12 tháng 947$ = 19.790.000 VNĐ
Máy khoan bàn D&D RDM16GV 12 tháng 957$ = 20.000.000 VNĐ
Máy khoan từ Powerbor PB32 12 tháng 973$ = 20.340.000 VNĐ
Máy khoan bàn và taro D&D RTM16 12 tháng 978$ = 20.450.000 VNĐ
Máy khoan bàn tốc độ cao M-360 12 tháng 981$ = 20.500.000 VNĐ
Máy khoan bàn và tarô KTK LGT-340A 12 tháng 981$ = 20.500.000 VNĐ
Máy khoan bàn D&D RDM20G 12 tháng 1.024$ = 21.400.000 VNĐ
Máy khoan bàn KTK LG-25B 12 tháng 1.026$ = 21.450.000 VNĐ
Máy khoan từ FE 50 (50mm) 3 tháng 1.043$ = 21.800.000 VNĐ
Máy khoan từ FE 32 (32mm) 3 tháng 1.067$ = 22.300.000 VNĐ
Máy khoan bàn D&D RDM25G 12 tháng 1.072$ = 22.400.000 VNĐ
Máy khoan từ thấp Powerbor LOW PROFILE 35 12 tháng 1.100$ = 23.000.000 VNĐ
Máy khoan bàn D&D RDM20GB 12 tháng 1.115$ = 23.300.000 VNĐ
Máy khoan bàn D&D RTM20 12 tháng 1.124$ = 23.500.000 VNĐ
Máy khoan bàn KTK LG-25A 12 tháng 1.165$ = 24.350.000 VNĐ
Máy khoan từ SMD-502 12 tháng 1.191$ = 24.900.000 VNĐ
Máy khoan từ Magtron MB 30 3 tháng 1.215$ = 25.400.000 VNĐ
Máy khoan từ AGP MD750 12 tháng 1.249$ = 26.100.000 VNĐ
Máy khoan bàn và tarô KTK LGT-550B 12 tháng 1.286$ = 26.880.000 VNĐ
Máy khoan từ AGP MD500 12 tháng 1.364$ = 28.500.000 VNĐ
Máy khoan từ NITTO WOJ-3200 12 tháng 1.383$ = 28.900.000 VNĐ
Máy khoan bàn và tarô KTK LGT-550A 12 tháng 1.383$ = 28.900.000 VNĐ
Máy siết cắt bulông Makita 6922NB 12 tháng 1.440$ = 30.100.000 VNĐ
Máy khoan Magtron MBQ50 3 tháng 1.450$ = 30.300.000 VNĐ
Máy khoan từ Powerbor PB45 12 tháng 1.459$ = 30.500.000 VNĐ
Máy khoan bàn tự động KTK LG-250 12 tháng 1.577$ = 32.950.000 VNĐ
Máy khoan từ NITTO AO-5575 12 tháng 1.579$ = 33.000.000 VNĐ
Máy khoan từ FE50 R/L (50mm) 3 tháng 1.665$ = 34.790.000 VNĐ
Máy khoan từ Powerbor PB70/2 12 tháng 1.675$ = 35.000.000 VNĐ
Máy khoan từ Powerbor PB70 12 tháng 1.699$ = 35.500.000 VNĐ
Máy khoan từ Magtron MB 50 12 tháng 1.746$ = 36.500.000 VNĐ
Máy khoan từ NITTO WA-5000 3 tháng 1.789$ = 37.400.000 VNĐ
Máy khoan từ Powerbor PB100E 12 tháng 1.799$ = 37.600.000 VNĐ
Máy khoan từ Magtron MBE 50 3 tháng 1.885$ = 39.400.000 VNĐ
Máy khoan từ Magtron MB 100 3 tháng 2.048$ = 42.800.000 VNĐ
Máy siết cắt bulông Makita 6924N 12 tháng 2.148$ = 44.900.000 VNĐ
Máy khoan Magtron MBE100 12 tháng 2.177$ = 45.500.000 VNĐ
Máy khoan cần mini KTK RDP-20A 12 tháng 2.189$ = 45.750.000 VNĐ
Máy khoan từ FE100 R/L (100mm) 3 tháng 2.306$ = 48.200.000 VNĐ
Máy khoan từ AGP MDS100 12 tháng 2.409$ = 50.350.000 VNĐ
Máy khoan từ Metabo MAG 28 LXT 32 (32mm) 3 tháng 2.952$ = 61.700.000 VNĐ
Máy khoan XY-1 Kinh Thám 12 tháng 4.593$ = 96.000.000 VNĐ
Máy khoan thuỷ lực XY-1A 12 tháng 5.502$ = 115.000.000 VNĐ
Máy khoan XY- 1A – 4 12 tháng 5.502$ = 115.000.000 VNĐ
Máy khoan XY- 1A - 4 Kinh Địa 12 tháng 5.742$ = 120.000.000 VNĐ
Máy khoan XY- 1A YJ (TQ) 12 tháng 6.005$ = 125.500.000 VNĐ
Máy khoan GX-1TD 0 tháng 6.459$ = 135.000.000 VNĐ
Máy khoan bàn thủy lực tự động KTK H-9150 12 tháng 6.890$ = 144.000.000 VNĐ
Máy khoan bàn thủy lực tự động KTK H-7150 12 tháng 7.081$ = 148.000.000 VNĐ
Máy khoan từ SMD-351H 12 tháng 20.300.000$ = 424.270.000.000 VNĐ
Máy khoan từ SMD-352 12 tháng Call
Máy khoan từ SMD-351L 12 tháng Call
Máy khoan Magtron MAGTAP-30 12 tháng Call
Máy khoan từ PT-2000 12 tháng Call
Máy khoan GK-180 0 tháng Call
Máy khoan GK - 250 0 tháng Call
Máy khoan thủy lực KTK H-6150 12 tháng Call
Máy khoan cần TF-750S 12 tháng Call
Máy khoan cần TF-900S 12 tháng Call
Máy khoan cần TF-1100S 12 tháng Call
Máy khoan cần thủy lực TF-1280H 12 tháng Call
Máy khoan cần thủy lực TF-1300H 12 tháng Call
Máy khoan cần thủy lực TF-1700H 12 tháng Call
Máy khoan cần NC TF-1300NCH-II 12 tháng Call
Máy khoan cần NC TF-1600NCH-II 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-500S 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-500C 12 tháng Call
Máy khoan đứng RF-46SF 12 tháng Call
Máy khoan đứng RF-40HC/40HS 12 tháng Call
Máy khoan đứng RF-40C2F/40S2F 12 tháng Call
Máy bắt vít Makita FS2500 12 tháng Call
Máy vặn vít Makita FS6300 12 tháng Call
Máy khoan từ Rotabroach Scorpion CM/500/1 12 tháng Call
Máy khoan đường sắt Rotabroach Rhino 4 12 tháng Call
Máy khoan đường sắt Rotabroach Rhino 2 12 tháng Call
Máy khoan từ Rotabroach Panther 12 tháng Call
Máy khoan từ Rotabroach Hawk CM/400/1 12 tháng Call
Máy khoan từ Rotabroach Adder CM/700/1 12 tháng Call
Máy khoan từ Rotabroach Copra CM/200/1A 12 tháng Call
Máy khoan khí nén Rotabroach Eagle 12 tháng Call
Máy khoan thủy lực Rotabroach Gator RD140 12 tháng Call
Máy khoan từ Rotabroach Rhino E 12 tháng Call
Máy khoan từ 6023N (J1c-SH01-23) 12 tháng Call
Máy khoan từ 6038N (J3c-SH01-38) 12 tháng Call
Máy khoan từ 6028N (J1c-SH01-28 12 tháng Call
Máy khoan từ 6049N (J3c-SH01-49) 12 tháng Call
Máy khoan từ 6019N (J1c-SH01-19) 12 tháng Call
Máy khoan từ 6032N (J3c-SH01-32) 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-19B 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-43C/RF 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-43SRF 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-19V 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-205C/CF 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-205SRF 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-40HC 12 tháng Call
Máy khoan đứng Rongfu RF-40S2F 12 tháng Call
Máy khoan từ AGP LY-35 12 tháng Call