Cập nhật : 08/03/2013 2:58:45 CH

Ổn áp Lioa 75KVA NL-75000W3/3

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Ổn áp Tự Động khô 3pha
- Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập giúp điện áp ổn định chính xác  cả 3 pha
- Kiểu dàng công nghiệp
- Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua
- Chạy êm : tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phat huy tốt tính năng sử dụng ,dền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Ổn áp Lioa 1kva SH-1000 36 tháng 53$ = 1.100.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 1kva DRI-1000 36 tháng 60$ = 1.250.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 1kva DRII-1000 36 tháng 61$ = 1.280.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 2kva SH-2000 36 tháng 76$ = 1.590.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 2kva DRI-2000 36 tháng 86$ = 1.790.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 3kva SH-3000 36 tháng 107$ = 2.240.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 3kva DRI-3000 36 tháng 108$ = 2.250.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 2kva DRII-2000 36 tháng 124$ = 2.600.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 3kva DRII-3000 36 tháng 158$ = 3.300.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 5kva DRI-5000 36 tháng 159$ = 3.320.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 5kva SH-5000 36 tháng 162$ = 3.390.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 7,5kva SH-7500 36 tháng 173$ = 3.620.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 3KVA NL-3000W3/3 36 tháng 173$ = 3.620.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 3kva SH3-3K (3 pha khô) 36 tháng 185$ = 3.866.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 5kva DRII-5000 36 tháng 215$ = 4.500.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 10kva SH-10000 36 tháng 216$ = 4.520.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 7,5kva DRI-7500 36 tháng 239$ = 5.000.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 6KVA NL-6000W/3 36 tháng 266$ = 5.550.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 6kva 3 pha SH3-6K 36 tháng 288$ = 6.020.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 7,5kva DRII-7500 36 tháng 311$ = 6.498.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 10kva DRI-10000 36 tháng 311$ = 6.500.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 10KVA NL-10000W3/3 36 tháng 332$ = 6.930.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 10kva SH3-10K (3 pha khô) 36 tháng 353$ = 7.380.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 10kva DRII-10000 36 tháng 397$ = 8.290.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 20kva SH-20000 36 tháng 459$ = 9.600.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 15KVA NL-15000W3/3 36 tháng 506$ = 10.575.400 VNĐ
Ổn áp Lioa 15kva SH3-15K (3 pha khô) 36 tháng 522$ = 10.909.800 VNĐ
Ổn áp Lioa 15kva SH-15000 36 tháng 505$ = 10.550.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 25kva SH-25000 36 tháng 562$ = 11.750.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 15kva DRI-15000 36 tháng 598$ = 12.500.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 15kva DRII-15000 36 tháng 677$ = 14.149.300 VNĐ
Ổn áp Lioa 20KVA Nl-20000W3/3 36 tháng 687$ = 14.358.300 VNĐ
Ổn áp Lioa 20kva SH3-20K (3 pha khô) 36 tháng 710$ = 14.839.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 20kva DRI-20000 36 tháng 684$ = 14.300.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 30kva SH-30000 36 tháng 732$ = 15.300.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 250KVA NL-250000W3/3 36 tháng 763$ = 15.940.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 20kva DRII-20000 36 tháng 880$ = 18.392.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 30KVA NL-30000W3/3 36 tháng 953$ = 19.917.700 VNĐ
Ổn áp Lioa 30kva SH3-30K (3pha khô) 36 tháng 980$ = 20.482.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 30kva DRI-30000 36 tháng 1.068$ = 22.330.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 50kva SH-50000 36 tháng 1.148$ = 24.000.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 45kva SH3-45K (3pha khô) 36 tháng 1.520$ = 31.768.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 45KVA NL-45000W3/3 36 tháng 1.725$ = 36.050.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 60kva SH3-60K (3 pha khô) 36 tháng 1.897$ = 39.650.000 VNĐ
Ổn áp Lioa DR3-45K(45KVA -Dải rộng) 12 tháng 1.909$ = 39.900.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 75kva SH-75K (3 pha khô) 36 tháng 2.127$ = 44.450.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 60KVA NL-60000W3/3 36 tháng 2.203$ = 46.050.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 100kva SH3-100K (3 pha khô) 36 tháng 3.325$ = 69.492.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 150kva NM-150K 36 tháng 4.364$ = 91.200.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 150KVA NL-150000W3/3 36 tháng 4.575$ = 95.617.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 150KVA 3A151380 36 tháng 4.677$ = 97.749.300 VNĐ
Ổn áp Lioa 150kva SH3-150K (3 pha khô) 36 tháng 4.715$ = 98.543.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 150kva D-150 (3 pha dầu) 36 tháng 6.100$ = 127.490.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 200KVA 3A201380 36 tháng 6.384$ = 133.420.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 200kva NM-200K 36 tháng 6.971$ = 145.700.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 200KVA NL-200000W3/3 36 tháng 7.843$ = 163.920.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 250kva NM-250K 36 tháng 8.352$ = 174.550.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 300kva NM-300K 36 tháng 10.648$ = 222.543.200 VNĐ
Ổn áp Lioa 300KVA Nl-300000W3/3 36 tháng 11.040$ = 230.736.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 200kva SH3-200K (3 pha khô) 36 tháng 11.730$ = 245.157.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 200kva D-200 (3 pha dầu) 36 tháng 11.735$ = 245.261.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 400KVA NL-400000W3/3 36 tháng 12.443$ = 260.058.700 VNĐ
Ổn áp Lioa 400kva NM-400K 36 tháng 12.780$ = 267.102.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 600KVA 3A601380 36 tháng 12.891$ = 269.421.900 VNĐ
Ổn áp Lioa 250KVA 3A251380 36 tháng 13.104$ = 273.873.600 VNĐ
Ổn áp Lioa 250kva D-250 (3 pha dầu) 36 tháng 13.495$ = 282.045.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 250kva SH3-250K (3 pha khô) 36 tháng 13.495$ = 282.045.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 800KVA 3A801380 36 tháng 15.974$ = 333.856.600 VNĐ
Ổn áp Lioa 300KVA 3A301380 36 tháng 16.040$ = 335.236.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 500KVA NL-500000W3/3 36 tháng 16.366$ = 342.049.400 VNĐ
Ổn áp Lioa 300kva SH3-300K (3 pha khô) 36 tháng 16.520$ = 345.268.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 300kva D-300 (3 pha dầu) 36 tháng 16.520$ = 345.268.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 500kva NM-500K/3 36 tháng 16.810$ = 351.329.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 400kva SH3-400K/3 36 tháng 18.600$ = 388.740.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 400kva D-400 (3 pha dầu) 36 tháng 18.610$ = 388.949.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 1000KVA 3A102380 36 tháng 22.700$ = 474.430.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 600kva NM-600K/3 36 tháng 23.235$ = 485.611.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 500kva SH3-500K/3 36 tháng 24.460$ = 511.214.000 VNĐ
Ôn áp Lioa 500KVA 3A501380 36 tháng 24.746$ = 517.191.400 VNĐ
Ổn áp Lioa 500kva D-500 (3 pha dầu) 36 tháng 25.485$ = 532.636.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 600kva D-600 (3 pha dầu) 36 tháng 29.120$ = 608.608.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 800kva NM-800K/3 36 tháng 30.005$ = 627.104.500 VNĐ
Ổn áp Lioa 800kva D-800 (3 pha dầu) 36 tháng 37.600$ = 785.840.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 1000kva SH-1000K/3 36 tháng 44.240$ = 924.616.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 1000kva D-1000 (3 pha dầu) 36 tháng 46.090$ = 963.281.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 75KVA NL-75000W3/3 36 tháng 46.700.000$ = 976.030.000.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 100KVA NL-100000W3/3 36 tháng 64.350.000$ = 1.344.915.000.000 VNĐ
Ổn áp Lioa 400KVA 3A401380 36 tháng Call