Cập nhật : 25/05/2013 11:16:18 SA

Súng vặn bulông Kocu KC-780

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

  • Mã hàng : KC-780
  • Áp lực hơi: 6-8kg
  • Tốc độ không tải: 4600r.p.m
  • Khả năng vặn bu-long: 41mm
  • Mô men xoắn tối đa: 1600N-m
  • Đầu khí vào: 3/8"
  • Chiều dài đe:
  • Độ rung:  1.5"
  • Đĩa vuông: 1"in
  • Trọng lượng tịnh: 9.2kg

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy vặn vít PIT P31023 3 tháng 38$ = 800.000 VNĐ
Máy vít hơi 70-802 12 tháng 47$ = 990.000 VNĐ
Máy vặn ốc Crown CT12007 (CT2633) 4 tháng 49$ = 1.030.000 VNĐ
Máy mở bù lon 71-804 12 tháng 52$ = 1.090.000 VNĐ
Bộ súng vặn bu lông P30904K1 6 tháng 57$ = 1.200.000 VNĐ
Súng vặn bulông Kocu KC-3600 12 tháng 84$ = 1.750.000 VNĐ
Súng 2 búa 1/2 KOCU KC-3900 12 tháng 85$ = 1.780.000 VNĐ
Súng vặn bu lông 71-805 12 tháng 90$ = 1.880.000 VNĐ
Súng vặn bu lông 71-810 6 tháng 95$ = 1.980.000 VNĐ
Máy vặn vít ngang KPT-1175 12 tháng 95$ = 1.990.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1303 12 tháng 100$ = 2.090.000 VNĐ
Súng vặn bu lông 71-809 12 tháng 100$ = 2.100.000 VNĐ
Máy vặn vít bằng khi nén Onpin OP-309L 3 tháng 108$ = 2.250.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1803 12 tháng 110$ = 2.300.000 VNĐ
Súng vặn vít bằng khi nén Onpin OP-100A1 3 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
Bộ súng vặn bu lông P30610SET 12 tháng 124$ = 2.600.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-14SH-M 6 tháng 132$ = 2.750.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-12BB 6 tháng 135$ = 2.830.000 VNĐ
Súng vặn bulông Kocu KC-2811 12 tháng 141$ = 2.950.000 VNĐ
Súng vặn bu-lông Kocu KC-660 12 tháng 144$ = 3.000.000 VNĐ
Cờ lê động lực GW-22N 6 tháng 144$ = 3.000.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-231 12 tháng 148$ = 3.090.000 VNĐ
Dụng cụ súng bắn Bulong GW-20K 6 tháng 148$ = 3.100.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-14SH-DL 12 tháng 155$ = 3.230.000 VNĐ
Súng vặn bulông Kocu KC-780 12 tháng 156$ = 3.250.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1308 12 tháng 158$ = 3.300.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1802 12 tháng 158$ = 3.300.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-1420 6 tháng 163$ = 3.400.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-14SX 6 tháng 167$ = 3.490.000 VNĐ
Súng vặn bulông khí nén Kawasaki KPT-12W 6 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-14UP 6 tháng 169$ = 3.530.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1802A 12 tháng 170$ = 3.559.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1318 12 tháng 171$ = 3.570.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-14ME 6 tháng 172$ = 3.590.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-12CE 6 tháng 183$ = 3.830.000 VNĐ
Súng vặn bulông Kocu KC-918 12 tháng 189$ = 3.950.000 VNĐ
Súng vặn bulông Kocu KC-A12 12 tháng 196$ = 4.100.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-14HT 6 tháng 199$ = 4.150.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-14FX 6 tháng 200$ = 4.180.000 VNĐ
Máy vặn ốc Keyang PIW-13 (M12-M20) 6 tháng 207$ = 4.330.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1312 12 tháng 209$ = 4.370.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-1460B 6 tháng 218$ = 4.550.000 VNĐ
Súng vặn bulông Kocu KC-85L 12 tháng 225$ = 4.700.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-220P 12 tháng 245$ = 5.130.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kuken KW-18HP 12 tháng 254$ = 5.300.000 VNĐ
Cờ lê động lực GW-26 6 tháng 254$ = 5.300.000 VNĐ
Súng vặn bulông Kocu KC-100A 12 tháng 270$ = 5.650.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-191P 6 tháng 297$ = 6.200.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-25PC 6 tháng 309$ = 6.450.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-25DC 6 tháng 309$ = 6.450.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-191PL 6 tháng 309$ = 6.450.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-1460 12 tháng 321$ = 6.700.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-32PC 6 tháng 323$ = 6.750.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kuken KW-140P 12 tháng 364$ = 7.600.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1320 12 tháng 373$ = 7.800.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-285P 11 tháng 438$ = 9.150.000 VNĐ
Máy vặn ốc Makita 6906 (19mm) 12 tháng 455$ = 9.500.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-326P 6 tháng 455$ = 9.500.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-285PL 6 tháng 455$ = 9.500.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kuken KW-20P 12 tháng 464$ = 9.700.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-280P 6 tháng 490$ = 10.250.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-321P 6 tháng 512$ = 10.700.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-321PL 6 tháng 525$ = 10.970.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-229S 6 tháng 536$ = 11.200.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-421P 6 tháng 538$ = 11.250.000 VNĐ
Súng mở bu lông bằng khí nén Kawasaki KPT-229SL 6 tháng 538$ = 11.250.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-381S 6 tháng 581$ = 12.150.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-381SL 6 tháng 596$ = 12.450.000 VNĐ
Máy mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-381P 6 tháng 596$ = 12.450.000 VNĐ
Máy mở Bulong PH681N8 12 tháng 596$ = 12.450.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kuken KW-20PI 12 tháng 598$ = 12.500.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-386SL 6 tháng 679$ = 14.200.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1334 12 tháng 694$ = 14.500.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1331 6 tháng 703$ = 14.700.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-452P 12 tháng 754$ = 15.750.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-452PL 6 tháng 758$ = 15.850.000 VNĐ
Máy vặn ốc DT-1333 12 tháng 799$ = 16.700.000 VNĐ
Súng vặn bu lông đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2 12 tháng 801$ = 16.750.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-450SL 12 tháng 809$ = 16.900.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-55SH 6 tháng 811$ = 16.950.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-45SD 6 tháng 955$ = 19.950.000 VNĐ
Súng vặn bu lông Kuken KW-45GL 12 tháng 1.019$ = 21.300.000 VNĐ
Súng mở bu lông dùng khí nén Kawasaki KPT-55SA 6 tháng 1.268$ = 26.500.000 VNĐ
Súng vặn bu lông đầu dài Kawasaki KPT-50SH-9 12 tháng Call
Súng vặn bu lông Kuken KW-14HP 12 tháng Call
Súng vặn bu lông Kuken KW-2000P 0 tháng Call
Bộ súng vặn bu lông P3010SET 12 tháng Call
Máy vặn bu lông Kuken KR-133A 6 tháng Call
Súng vặn bu lông Kuken KW-12HP 12 tháng Call
Súng vặn ốc IR231C-AP 12 tháng Call
Súng vặn ốc IR258K 12 tháng Call
Súng vặn ốc IR271 12 tháng Call
Súng vặn ốc IR288-AP 12 tháng Call
Súng vặn ốc IR288-8-AP 12 tháng Call
Súng vặn ốc IR295-AP/K 12 tháng Call
Súng vặn ốc IR631L 12 tháng Call
Súng bắn đinh Gison GP-F16/50 3 tháng Call
Súng vặn bulông SHIROTA TSW-860SL 12 tháng Call
Súng vặn bulông SHIROTA TSW-845P 12 tháng Call
Súng vặn bulong 3/4" SHIROTA TSW-625P 12 tháng Call
Súng vặn bulông 3/4" SHIROATA TSW-620P 12 tháng Call
Súng vặn bulông 1/2" SHIROTA TSW-415P 12 tháng Call
Súng mở bulong 1/2" SHIROTA TSW-418P 12 tháng Call
Súng mở bulong 1/2" SHIROTA TSW-416P 12 tháng Call
Súng vặn vít bằng khí nén Vessel 3 tháng Call
Súng vặn ốc bằng khí nén Kuken KW-2800P 0 tháng Call
Súng vặn bu lông bằng khí nén Kuken KW-4500P 0 tháng Call
Máy siết bu lông Ken 6412 6 tháng Call
Máy siết bu lông Ken 6420 6 tháng Call
Máy vặn bu lông Hitachi WR16SA 6 tháng Call
Máy vặn bu lông Hitachi WR22SA 6 tháng Call
Máy vặn ốc góc dùng pin AEG BSS 12RW NICd 3 tháng Call
Máy vặn ốc dùng pin AEG BSS 14Li 6 tháng Call
Máy vặn ốc dùng pin AEG BS18C Li 6 tháng Call
Máy vặn ốc dùng pin AEG BSS 18C Li 6 tháng Call
Máy vặn ốc dùng pin AEG BSS 18Li 6 tháng Call
Súng vặn vít Vessel GT-S650 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P6 II 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P6 IIZ 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - S70WK 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - S600C 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - S6MLRB 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P60XW 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P65W 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - S60CW 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P6T 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 1600VPX 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 1600VP 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 1600VPL 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 1600VPH 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 1600VPHL 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P14JZ 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P14W 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P80W 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 1600PL 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 2000PF 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 2500PF 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 2500LF 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P18J 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P18JZ 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 2000PL 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - S20RW 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT-3900VP 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 3800LX 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 3800PX 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 4800VL 0 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 4200PF 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 4200LF 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - S55R 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - 4200P 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - S45R 12 tháng Call
Súng vặn bulong Vessel GT - P32J 12 tháng Call
Súng vặn vít onpin OP-406LN 12 tháng Call
Súng vặn vít onpin OP-403LN 12 tháng Call
Máy vặn vít onpin OP-5C5415 0 tháng Call
Máy vặn vít onpin OP-5S5115B 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-310LDA 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-602B 0 tháng Call
Súng vặn ốc xe máy Onpin OP-407LB 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-407LN 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-411LN 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-308DW/308D 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-308DA1 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-308W 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-106B 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-106A 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-105B 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-105LB 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-105 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-105L 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-104 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-10708A 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-5SLA08 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-5S1508A 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-5S5108A 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-800A 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-103 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-103G 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-302L90 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-302 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-304A1K 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-304B 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-304L90 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-304/304A1 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-304B1 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-314A1/314 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-810G 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-404LN 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-405LN 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-5CLA08 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-5C1108 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-5C1218 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-5C1419 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-5C5124 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-5C1508 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-5C5408 0 tháng Call
Súng mở ốc xe máy Onpin OP-601B 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-601DB 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-601DA 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-601L 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-601A 0 tháng Call
Súng mở ốc xe máy Onpin OP-406LB 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-406LW 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-403LB2/403LB3 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-310L 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-811A1 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-809A1 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-808A1 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-320 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-310 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-305 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-301K 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-301A1K 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-301LK 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-301LA1K 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-301LCK 0 tháng Call
Máy mở ốc xe máy Onpin OP-301LB90 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-301B2/301B3 0 tháng Call
Súng vặn ốc xe máy Onpin OP-301LB2/301LB3 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-301 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-301H 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-301LC 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-301LCG 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-301LA1 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-301L 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-301AH 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-409WA1 0 tháng Call
Máy vặn ốc Onpin OP-910DK 0 tháng Call
Máy mở ốc xe máy Onpin OP-100LH 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-100B 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-100LA1 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-309B 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-309 0 tháng Call
Máy mở ốc xe máy Onpin OP-307LH 0 tháng Call
Máy mở ốc xe máy Onpin OP-307LA 0 tháng Call
Máy vặn ốc Onpin OP-306SL1K 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-306B 0 tháng Call
Súng vặn ốc xe máy Onpin OP-306SL1 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-306G 0 tháng Call
Tuốc nơ vít Onpin OP-306GA 0 tháng Call
Súng vặn vít Onpin OP-306SLG 0 tháng Call
Máy vặn vít Onpin OP-306SL2 0 tháng Call
Máy vặn ốc xe máy Onpin OP-309LB 0 tháng Call
Súng xiết bulông 1/2" FireBird FB-1491 12 tháng Call
Máy bắt ốc bằng khí nén URYU UW-10SHRK 6 tháng Call
Máy bắt ốc bằng khí nén URYU UW-9SK (M10) 6 tháng Call
Máy bắt ốc bằng khí nén URYU UW-6SLDK (M6) 6 tháng Call
Máy bắt ốc bằng khí nén URYU UW-13SK (M13) 6 tháng Call
Máy bắt ốc bằng khí nén URYU UW-6SSLDK (M6) 6 tháng Call
Súng bắt ốc bằng khí nén KTC JAP885 (45mm) 6 tháng Call
Súng bắt ốc bằng khí nén KTC JAP450 (16mm) 6 tháng Call
Súng bắt ốc bằng khí nén KTC JAP436 (16mm) 6 tháng Call
Máy bắt ốc Pin Hitachi WR9DMR (9.6V) 3 tháng Call
Máy bắt ốc Pin Hitachi WR12DAF2 (12V) 3 tháng Call
Máy bắt ốc dùng Pin Hitachi WR12DMR (12V) 3 tháng Call
Máy bắt ốc Hitachi WR14VB (420W,14mm) 3 tháng Call
Máy bắt ốc DeWALT DW-293 (710W) 6 tháng Call
Súng mở bulông DeWALT DCF880L2 3 tháng Call
Súng mở bulông DeWALT DCF889L2 12 tháng Call
Súng vặn vít dùng pin DeWALT DCF815S2 12 tháng Call
Súng vặn vít dùng pin DeWALT DCF610S2 12 tháng Call
Súng vặn vít dùng pin DeWALT DCF835L2 12 tháng Call
Súng vặn vít dùng pin DeWALT DCF885L2 12 tháng Call
Súng vặn vít dùng pin DeWALT DCF895C2 12 tháng Call
Súng vặn vít dùng pin DeWALT DCF895L2 12 tháng Call
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14ME 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14SX 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-231 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-1460 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-285P 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-285PL 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229S 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229SL 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-280P 12 tháng Call
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-12CE 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-SD110 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-SD120 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-SD160 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-85ID 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-SD150 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-875 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-SD110A 12 tháng Call
Súng vặn vít Kawasaki KPT-12ID 12 tháng Call