Cập nhật : 24/11/2017 9:17:35 SA

Xe đo khoảng cách KSVN 12

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật:
Công suất tối đa, kể: 0-9999.9M/FEET
Xử lý gấp: 60cm/116cm
Kích hoạt phanh
12" bánh xe và kick đứng
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ Nhật Bản

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Thước đo dạng bánh xe Kapro 600 0 tháng 64$ = 1.340.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMMW100 12 tháng 66$ = 1.380.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMMW004 12 tháng 69$ = 1.450.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMJC326 12 tháng 72$ = 1.500.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW008 12 tháng 89$ = 1.850.000 VNĐ
4" Thước đo dạng bánh xe loại nhỏ 75421 0 tháng 96$ = 2.000.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách KUSAMI GZ 010 12 tháng 96$ = 2.000.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW319 12 tháng 104$ = 2.180.000 VNĐ
12" Thước đo dạng bánh xe 77-194 0 tháng 105$ = 2.200.000 VNĐ
8" Thước đo dạng bánh xe loại lớn 75422 E20-S 0 tháng 106$ = 2.220.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMJC316 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
8" Thước đo dạng bánh xe WM-10KL 0 tháng 121$ = 2.530.000 VNĐ
19" Thước đo dạng bánh xe 600 0 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW200 12 tháng 124$ = 2.600.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW318 12 tháng 129$ = 2.690.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW300 12 tháng 131$ = 2.740.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW012 12 tháng 146$ = 3.050.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách KSVN 12 12 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
12" Thước đo dạng bánh xe KDS WM-10KL 0 tháng 182$ = 3.800.000 VNĐ