Cập nhật : 24/11/2017 9:18:51 SA

Xe đo khoảng cách KUSAMI GZ 010

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

Công suất tối đa, kể: 99.999,9 mét hoặc feet
Tốc độ tối đa, kể: 360RPM
Môi trường nhiệt độ: -15 º C-55 º C
Độ chính xác đo lường: »99%
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ  Nhật Bản

Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Thước đo dạng bánh xe Kapro 600 0 tháng 64$ = 1.340.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMMW100 12 tháng 66$ = 1.380.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMMW004 12 tháng 69$ = 1.450.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMJC326 12 tháng 72$ = 1.500.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW008 12 tháng 89$ = 1.850.000 VNĐ
4" Thước đo dạng bánh xe loại nhỏ 75421 0 tháng 96$ = 2.000.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách KUSAMI GZ 010 12 tháng 96$ = 2.000.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW319 12 tháng 104$ = 2.180.000 VNĐ
12" Thước đo dạng bánh xe 77-194 0 tháng 105$ = 2.200.000 VNĐ
8" Thước đo dạng bánh xe loại lớn 75422 E20-S 0 tháng 106$ = 2.220.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMJC316 12 tháng 117$ = 2.450.000 VNĐ
8" Thước đo dạng bánh xe WM-10KL 0 tháng 121$ = 2.530.000 VNĐ
19" Thước đo dạng bánh xe 600 0 tháng 122$ = 2.550.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW200 12 tháng 124$ = 2.600.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW318 12 tháng 129$ = 2.690.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW300 12 tháng 131$ = 2.740.000 VNĐ
Xe đo TigerDirect DMMW012 12 tháng 146$ = 3.050.000 VNĐ
Xe đo khoảng cách KSVN 12 12 tháng 167$ = 3.500.000 VNĐ
12" Thước đo dạng bánh xe KDS WM-10KL 0 tháng 182$ = 3.800.000 VNĐ