Cập nhật : 12/05/2011 9:21:39 SA

Máy tính Casio SL-220TE

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

12 số, số lớn, làm tròn số, tính thuế. Có nắp cứng bảo vệ. Rất phù hợp làm quà khuyến mãi.

Hiện số

12

Phím 00

Bộ nhớ M+

Hỗ trợ năng lượng mặt trời

Phần trăm

Lám tròn số

Số âm

Pin


Tính Căn số

Kích thước (mm)

12.5 x 120 x 73

Tính thuế

Trọng lượng

76g


Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy tính Casio HL-820LV 0 tháng 3$ = 60.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-160LV 0 tháng 3$ = 62.000 VNĐ
Máy tính Casio HL-815 0 tháng 3$ = 64.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-403TV 12 tháng 4$ = 80.000 VNĐ
Máy tính Casio HL-100LB 0 tháng 4$ = 87.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-401LV 0 tháng 4$ = 90.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-315TV 12 tháng 5$ = 96.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-300TV 12 tháng 5$ = 101.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-100VC 12 tháng 6$ = 116.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-340VA 12 tháng 7$ = 148.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-220TE 12 tháng 8$ = 163.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-240LB 12 tháng 9$ = 185.000 VNĐ
Máy tính Casio FC-200V 12 tháng 62$ = 1.300.000 VNĐ