Cập nhật : 12/05/2011 9:45:26 SA

Máy tính Casio SL-315TV

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

10 số, có tính thuế, tính giờ. Mặt kim lọai. số lớn có ví đựng

Hiện số

10

Ví da

Bộ nhớ M+

Tính thuế

Phần trăm

Kích thước mm

7.5x70x118.5

Căn số/

Số âm

Trọng lượng

50

Tính giờ

Pin

LR-44

Dấu cách hàng đơn vị

Hỗ trợ năng lượng mặt trời


Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy tính Casio HL-820LV 0 tháng 3$ = 60.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-160LV 0 tháng 3$ = 62.000 VNĐ
Máy tính Casio HL-815 0 tháng 3$ = 64.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-403TV 12 tháng 4$ = 80.000 VNĐ
Máy tính Casio HL-100LB 0 tháng 4$ = 87.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-401LV 0 tháng 4$ = 90.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-315TV 12 tháng 5$ = 96.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-300TV 12 tháng 5$ = 101.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-100VC 12 tháng 6$ = 116.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-340VA 12 tháng 7$ = 148.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-220TE 12 tháng 8$ = 163.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-240LB 12 tháng 9$ = 185.000 VNĐ
Máy tính Casio FC-200V 12 tháng 62$ = 1.300.000 VNĐ