Cập nhật : 12/05/2011 9:30:51 SA

Máy tính Casio SL-240LB

Xem ảnh lớn

Thông số kỹ thuật

14 số, số lớn, làm tròn số. có nắp cứng bảo vệ.

Hiện số

14

Phím 00/lùi số

Bộ nhớ M+

Hỗ trợ năng lượng mặt trời

Phần trăm

Làm tròn số

Số âm

Pin

LR-44

Tính Căn số

Kích thước (mm)

12.5 x 120 x 73

Tính thuế

Trọng lượng

76g


Sản phẩm cùng loại

Tên sản phẩm Bảo hành Giá
Máy tính Casio HL-820LV 0 tháng 3$ = 60.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-160LV 0 tháng 3$ = 62.000 VNĐ
Máy tính Casio HL-815 0 tháng 3$ = 64.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-403TV 12 tháng 4$ = 80.000 VNĐ
Máy tính Casio HL-100LB 0 tháng 4$ = 87.000 VNĐ
Máy tính Casio LC-401LV 0 tháng 4$ = 90.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-315TV 12 tháng 5$ = 96.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-300TV 12 tháng 5$ = 101.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-100VC 12 tháng 6$ = 116.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-340VA 12 tháng 7$ = 148.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-220TE 12 tháng 8$ = 163.000 VNĐ
Máy tính Casio SL-240LB 12 tháng 9$ = 185.000 VNĐ
Máy tính Casio FC-200V 12 tháng 62$ = 1.300.000 VNĐ